Vammaisten palveluiden kilpailutus asiantuntijoiden käsittelyyn

Asiantuntijaryhmä alkaa ratkoa vammaisten palveluiden kilpailutuksen ongelmia.

Kuvateksti
Vammaisten palveluiden kilpailutus hankintalain perusteella on tuottanut epäoikeudenmukaisuutta. Kuva: iStock

Suomalaisten vammaisjärjestöjen käynnistämä Ei myytävänä -kampanjan ajama muutos hankintalakiin koki hylkäyksen eduskunnassa. Vammaisjärjestöjen toiveet ovat nyt muun lainsäädännön muutoksissa.

Vammaisjärjestöjen tavoitteena on ollut saada hankintalakiin soveltamisalan rajaus. Kun palveluja on kilpailutettu hankintalain mukaisesti julkisena hankintaprosessina, vammaiselta ihmiseltä ja hänen läheisiltään ovat puuttuneet osallisuus, vaikutusmahdollisuudet ja oikeussuojakeinot.

Jos hankintalain muutos olisi toteutunut, se olisi rajannut vammaisten henkilöiden tarvitsemat välttämättömät, elämänmittaiset palvelut hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle.

– Vaikka eduskunta hylkäsi kansalaisaloitteen lain muuttamisesta, se on tunnistanut ja tunnustanut palveluiden kilpailutuksen ongelmat, sanoo kehitysvammaisten palvelusäätiö sr:n toimitusjohtaja Markku Virkamäki.

Virkamäki oli Ei myytävänä -kansalaisaloitteen ensimmäinen allekirjoittaja. Hän on tyytyväinen siihen, että eduskunnan sosiaali- ja terveys- sekä talousvaliokunnat ovat tunnistaneet ongelmat ja esittävät eduskunnalle siihen liittyen kolme lausumaa. Valiokuntien ehdotuksena on, että valtioneuvosto nimittää asiantuntijaryhmän, jossa ovat mukana aloitteen tekijöiden ja vammaisjärjestöjen edustajat.

– Toivon, että asiantuntijaryhmä asetetaan mahdollisimman pian hallituksen eroamisesta huolimatta ja ryhmä pääsee esittämään, mihin muihin lakeihin tarvitaan muutoksia, joiden avulla turvataan vammaisten henkilöiden osallisuus ja oikeussuojakeinot heitä koskevassa päätöksenteossa.

Kansalaisaloite keräsi yli 75 000 kannattajaa.