Vammaisten vaade etenee eduskunnassa

Vammaisten palveluiden kilpailutuksen ongelmat eduskunnan käsittelyssä.

Kuvateksti
Vammaisjärjestöt haluavat lopettaa vammaisten palvelujen välittömän avun kilpailutuksen ja parantaa vammaisten oikeussuojaa. Kuva: iStock

Suomalaisten vammaisjärjestöjen käynnistämä Ei myytävänä -kampanja etenee eduskunnassa todennäköisesti vielä tällä viikolla.

Vammaisjärjestöjen tavoitteena on saada hankintalakiin soveltamisalan rajaus. Kun palveluja on kilpailutettu hankintalain mukaisesti julkisena hankintaprosessina, vammaisella ihmisellä ja hänen läheisiltään ovat puuttuneet osallisuus, vaikutusmahdollisuudet ja oikeussuojakeinot.

Tähän on haluttu muutos. Sen toteutuessa vammaisten henkilöiden tarvitsemat välttämättömät, elämänmittaiset palvelut rajataan hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle.

Ei myytävänä -kansalaisaloitteen ensimmäinen allekirjoittaja, kehitysvammaisten palvelusäätiö sr:n toimitusjohtaja Markku Virkamäki on tyytyväinen siitä, että eduskunnan sosiaali- ja terveys- sekä talousvaliokunnat ovat tunnistaneet ongelmat ja esittävät eduskunnalle siihen liittyen kolme lausumaa.

Ehdotuksen mukaan valtioneuvoston pitää nimittää asiantuntijaryhmä, jossa ovat mukana aloitteen tekijöiden ja vammaisjärjestöjen edustajat. Ryhmän tehtävänä on arvioida ja valmistella viipymättä tarvittavat säädösmuutokset, joiden avulla turvataan vammaisten henkilöiden osallisuus ja oikeussuojakeinot heitä koskevassa päätöksenteossa.

Kansalaisaloite keräsi yli 75 000 kannattajaa.

Korjaus: Otsikkoa muutettu klo 13:03.