Vanhempien alkoholinkäyttö hävettää lapsia

Alkoholinkäyttö vaikuttaa lapsiin haitallisesti, jos lapset jäävät alkoholin jalkoihin.

Kuvateksti
Vanhempien alkoholinkäyttö ei vahingoita lapsia, jos nämä tuntevat olonsa turvalliseksi. Kuva iStock.

Suomalaisaikuisista joka neljäs kertoo kokeneensa lapsuudenkodissaan haittoja aikuisten alkoholinkäytöstä. Kolme neljästä sen sijaan ei ole kokenut haittaa, vaikka vanhemmat ovat käyttäneet alkoholia. A-klinikkasäätiön Lasinen lapsuus -toiminnan kyselyyn vastasi viime kesänä yli tuhat 18−65-vuotiasta suomalaista.

Haitat ovat monenlaisia. Yli puolet haittoja kokeneista tunsi huonoa itsetuntoa, ja heidän luottamuksensa tulevaisuutta kohtaan oli heikentynyt. 

Häpeää kertoo tunteneensa kolme neljästä. Muita haittoja olivat kodin riitaisuus ja nimittely, yörauhan puute, perheen rutiinien kärsiminen ja henkinen painostaminen, kuten aikuisten mykkäkoulu ja eristäytyminen. Häpeä nostaa kynnystä hakea esimerkiksi ammattiapua tai muita korjaavia kokemuksia.

Puolet haittoja kokeneista kertoi myös, että aikuiset kohtelivat toisiaan tai lapsia kovakouraisesti. Materiaaliset puutteet olivat harvinaisempia. 

Haittoja kokemattomia yhdistää se, että heistä on lapsena pidetty hyvää huolta kaikissa tilanteissa, heillä on ollut mielekästä tekemistä ja tunnelma on pysynyt alkoholista huolimatta hyvänä.

Usean tutkimuksen mukaan yksikin turvallinen aikuinen voi auttaa lasta selviytymään kasvuolojen vaikeuksista. Turvallinen aikuinen voi olla kuka vain, jolla on lapseen kosketus.