Vanhusten ja vammaisten pariin työhön hakeutuvien pitää esittää rikosrekisteriote

Sosiaali- ja terveydenhuollon uusi valvontalaki edellyttää, että työnantajaa selvittää vanhusten ja vammaisten pariin työhön otettavan rikostaustan.

Kuvateksti
Vuodenvaihteen jälkeen vanhusten ja vammaisten pariin työhön hakeutuvilta vaaditaan rikosrekisteriote.
Kuva: iStock

Vanhusten pariin työhön hakeutuvan tulee vuoden 2024 alusta toimittaa työnantajalle tämän pyynnöstä rikosrekisteriote. Vammaisten pariin työhön hakeutuvalle velvoite tulee vuoden 2025 alussa. 

Rikosrekisteriotteesta säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon uudessa valvontalaissa. Työnantajalla on velvollisuus pyytää rikosrekisteriote, kun työnantaja ottaa työntekijän tai viranhaltijan työhön, joka kestää yhteensä yhden vuoden aikana vähintään kolme kuukautta.

Lisäksi työnantajalla on oikeus pyytää rikosrekisteriotetta nähtäväksi enintään kolme kuukautta kestävissä työ- tai palvelussuhteissa. Otetta voi vaatia ainoastaan sosiaali- ja terveydenhuollon työnantaja tai henkilökohtaisen avustajan työllistävä. 

Lasten parissa työskenteleviltä on jo aiemmin vaadittu rikosrekisteriotetta nähtäväksi. 

Jo työnantajan palveluksessa olevien ei tarvitse toimittaa rikosrekisteriotetta, eikä työnantaja voi sitä pyytää. 

Työnantaja ei voi tilata otetta, vaan työntekijän tai viranhaltijan on pyydettävä se itse Oikeusrekisterikeskuksesta. Hakijan on ilmoitettava työnantaja ja työ, jota varten ote tarvitaan.

Rikosrekisteriotteeseen merkitään ainoastaan tiedot, joilla on erityistä merkitystä, kun henkilö työskentelee iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden kanssa. Tällaisia ovat lapseen kohdistuneet rikokset, seksuaali-, väkivalta-, huumausainerikokset sekä vapauteen kohdistuneet rikokset.

Rikosrekisteriotteesta ei saa ottaa kopioita, ja ote on palautettava sen esittäjälle. Otteessa olevia tietoja ei saa kertoa muille kuin henkilöille, jotka tarvitsevat niitä päättäessään, valitaanko hakija kyseiseen työhön. 

Otetta voi hakea Oikeusrekisterikeskuksesta lain voimaantulon jälkeen vuonna 2024. Ote maksaa sähköisessä asiointipalvelussa kuusi euroa.

24.11. klo 13.04 muutettu ajankohtaa, joka koskee vammaisten pariin työhön hakeutuvaa. 13.07 lisätty vuosiluku vanhusten pariin hakeutuvien kohdalle.