Varallaolo olikin työaikaa – ensihoitajalle yli 10 000 euroa

Työtuomioistuin katsoi, ettei 24 tunnin työvuoroissa ollut varallaoloaikaa, vaikka työnantaja niin väitti.

Kuvateksti
Ensihoitaja sai lopulta hänelle kuuluneet palkkasaatavat korkojen kanssa. Kuva: Tehy-lehden arkisto

Työnantaja joutuu korvaamaan ensihoitajalle yli 10 000 euroa, joka koostuu palkkasaatavista ja viivästyskorosta.

Ensihoitaja teki töitä ”yksi töitä, kolme vapaata” -tyyppisellä järjestelyllä. Työnantajan mukaan osa vuorokauden kestäneestä työvuorosta oli työajan sijaan vapaamuotoista varallaoloa.

Tosiasiassa ensihoitajan piti olla työpaikalla välittömässä valmiudessa koko vuoron ajan.

Ensihoitaja vaati palkkasaataviaan Tehyn oikeusturvavakuutuksen kautta palkatun lakimiehen avustamana käräjäoikeudessa. Käräjä- ja hovioikeus jättivät kuitenkin kanteen tutkimatta, koska ne katsoivat asian kuuluvan työtuomioistuimelle. Tehy vei asian työtuomioistuimeen.

Työtuomioistuimessa käsitellään työehtosopimuksen tulkintaa. Yhteensä koko oikeusprosessi kesti yli viisi vuotta.

– Toisinaan nämä vievät pitkään. Oli kuitenkin hienoa, kun lopulta oikeus voitti ja jäsenemme sai sen, mitä hänelle oikeasti kuuluikin, kommentoi Tehyn johtava lakimies Matias Nyman.

Työtuomistuin tuomitsi työnantajan, Härkätien Sairaankuljetus Oy:n, maksamaan Tehylle hyvityssakkoa työehtosopimuksen rikkomisesta. Lisäksi työnantajajärjestö Hyvinvointiala Hali ry tuomittiin maksamaan hyvityssakkoa valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä. Molemmat maksavat yhdessä myös Tehyn oikeudenkäyntikulut.

Työtuomioistuimen tuomiot ovat lopullisia, ja niistä ei voi valittaa.