Verensokerin ja kolesteroli nousu saatu kuriin – kansantauteja ei ole vielä voitettu

Kohonnut verensokeri ei ole yleistynyt ja kolesterolitasot ovat laskeneet viime vuosina, mutta kansantautien riskitekijöiden torjumisessa riittää vielä työtä.

Kuvateksti
Kansantaudeissa riittää hoitamista. Kuva: iStock

Keskeistet kansantautien riskitekijät, kuten kohonnut verenpaine, kokonaiskolesteroli ja lihavuus ovat yhä erittäin yleisiä, vaikka kolesterolitasot ovatkin laskussa. Iäkkäiden elämänlaatu on parantunut, mutta toiminta- ja työkyvyssä aiemmin nähty nousujohteinen kehitys on hidastunut tai pysähtynyt. Tämä selviää FinTerveys 2017 -tutkimuksesta.

Koulutusryhmien väliset terveyserot ovat edelleen selviä: Useimpien terveyden ja hyvinvoinnin mittareiden mukaan korkea-asteen koulutuksen saaneet voivat parhaiten ja perusasteen koulutuksen saaneet huonoiten.

Työikäiset lihoneet kuuden viime vuoden aikana. Jos sama kehitys jatkuu, lähes joka kolmannen ennustetaan olevan lihava kymmenen vuoden kuluttua. Vuonna 2017 lihavia oli 26 prosenttia miehistä ja 28 prosenttia naisista.

FINRISKI-laskurilla laskettu kohonnut riski sairastua sepelvaltimotautiin tai aivohalvaukseen seuraavan kymmenen vuoden aikana oli noin joka viidennellä 50–59-vuotiaalla miehellä sekä lähes joka toisella 60–69-vuotiaalla miehellä. Naisilla vastaavat osuudet olivat huomattavasti matalammat. Naisten riski sairastua sydän- ja verisuonitauteihin kasvaa vasta 60. ikävuoden jälkeen. 

Suomalaisten terveydessä on tapahtunut myös hyvää. Kohonnut verensokeri ei ole yleistynyt väestötasolla vuosina 2011–2017. Kolesterolitasot laskevat, mutta parantamisen varaa vielä on: 54 prosentilla miehistä ja 60 prosentilla naisista on kohonnut veren kolesterolipitoisuus.

Kansantautien riskitekijöiden, kuten kohonneen verenpaineen ja kolesterolitason mittauksia tehdään paljon, mutta toisaalta potilaiden hoidon toteutumista seurataan terveydenhuollossa vaihtelevasti ja esimerkiksi verenpainetta alentavia lääkkeitä käyttävistä alle puolella verenpaine on yleisten hoitotavoitteiden mukainen.

FinTerveys-väestötutkimukseen kutsuttiin satunnaisotannalla noin 10 000 Suomessa asuvaa yli 18-vuotiasta henkilöä. Tutkimuksesta on julkaistu tulokset, jotka koskevat 30 vuotta täyttänyttä väestöä. Tästä ikäryhmästä tutkimukseen osallistui 71 prosenttia kutsutuista vuonna 2017.

FinTerveys-tutkimus toteutettiin 50 paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Tutkimukseen sisältyi terveystarkastus ja kyselylomakkeita.