Viimeinen harjoittelu luultua tärkeämpi ­– voi edistää alalla pysymistä

Tehyn työvoimapoliittisen asiantuntijan mukaan työpaikoilla kannattaisi kiinnittää erityistä huomiota opiskelijoiden ohjaamiseen.

Kuvateksti
Mitä paremmaksi opiskelija arvioi viimeisen harjoittelunsa, sitä helpommaksi hän koki siirtymän työelämään. Kuva: Ari Korkala

Tutkimusten mukaan noin viidesosa valmistuvista sairaanhoitajista on harkinnut alalta lähtemistä. Lähtöaikomukseen voidaan kuitenkin vaikuttaa. Konkreettinen keino tähän on se, että parannetaan opiskelijan viimeisen kliinisen harjoittelun laatua.

Anu-Marja Kaihlasen Turun yliopistossa esitettävä väitöstutkimus tarkasteli sairaanhoitajakoulutuksen viimeistä ohjattua harjoittelujaksoa ja sen merkitystä siirryttäessä opiskelijan roolista sairaanhoitajan rooliin.

Tutkimuksen mukaan onnistunut harjoittelu voi vähentää sairaanhoitajien työpaikasta ja ammatista lähtemisaikeita ensimmäisinä työvuosina. Mitä paremmaksi sairaanhoitaja arvioi viimeisen harjoittelunsa, sitä helpommaksi hän koki siirtymän työelämään.

Tutkimustulokset ovat kansallisesti ja kansainvälisesti merkittäviä, sillä aikaisempaa näyttöä koulutuksen loppuvaiheen oppimiskokemusten heijastumisesta sairaanhoitajien hyvinvointiin ja ammatissa pysymiseen ensimmäisinä työvuosina ei tiettävästi ole.

–Kannattaa huomioida työpaikoilla, että ohjaajilla on riittävästi aikaa ja että ohjaaja on saanut koulutusta ohjaamiseen. Ohjaajiksi kannattaa valita motivoituneita henkilöitä. Tärkeää on myös hyvä yhteistyö oppilaitoksen kanssa ja hyvä harjoittelujakson suunnittelu. Vastuuta pitää antaa opiskelijalle sopivasti niin, että ohjaaja ja työyhteisö tukevat harjoittelijaa, Tehyn työvoimapoliittinen asiantuntija Mervi Flinkman toteaa.

Hyvin mennyt harjoittelujakso on myös työpaikan etu, sillä se voi saada tyytyväisestä opiskelijasta työntekijän, jota on jo perehdytetty kyseisessä työssä.

–Harjoittelupaikkojen avaaminen on hyvä keino rekrytoida työvoimaa, mutta pitää muistaa, että ohjauksella ja työpaikan ilmapiirillä on suuri merkitys siihen, millaiseksi vastavalmistunut työpaikan kokee ja haluaako hän tulla sinne töihin, Flinkman lisää.