VTV: Pirstaloitunut ja puutteellinen sote-tieto vaikeuttaa kokonaisuuden hallintaa

Kaikista sote-palveluista ei vielä ole mahdollista saada mitattavaa tai luotettavaa kustannustietoa. Lisäksi tietojen saannissa on toimitusvaikeuksia.

Kuvateksti
Kuntien sote-toiminnan käyttökustannukset vuonna 2019 olivat 21,4 miljardia euroa, joista osa rahoitettiin valtionosuuksilla. Kuva: Jaakko Martikainen

Sote-ohjauksessa käytettävä tieto kootaan monista eri lähteistä. Tiedolähteinä on muun muassa kunnat, sairaanhoitopiirit, Kela, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Tilastokeskus. Ohjausta myös kehitetään useissa eri hankkeissa.

Pirstaloitunut tieto ja jakautunut kehitystyö lisäävät informaatiokatkosten riskiä ja vaikeuttavat kokonaisuuden hallintaa. Näin totesi Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV.

VTV tarkasteli sote-palveluiden talous- ja toimintatietoa ensimmäistä kertaa kokonaisuutena. VTV selvitti, miten kuntien sote-palveluiden taloustietoa tuotetaan ja hyödynnetään.

Kaikista sote-palveluista ei vielä ole mahdollista saada mitattavaa tai luotettavaa kustannustietoa. Lisäksi tietojen saannissa on toimitusvaikeuksia.

Kuntien sote-taloustietojen keräämistä uudistetaan parhaillaan. Tiedonkeruu siirtyi tästä vuodesta alkaen Tilastokeskukselta Valtiokonttorille.

Taloustietojen rinnalla VTV tarkasteli sote-palvelujen toimintatietoja, jotka syntyvät arjen potilas- ja asiakastyössä. Näitä tietoja kirjataan useaan kertaan eri järjestelmiin. Lopuksi toimintatiedot ja taloustiedot yhdistetään THL:ssä.

”Kirjaamisen yhdenmukaisuus ja tarkkuus vaikuttavat valtionosuuslaskelmiin ja asiantuntija-arviointien tarkkuuteen", VTV:n johtava tuloksellisuustarkastaja Nina Martikka sanoo.

Sote-uudistuksessa hyvinvointialueet järjestävät omat sote-palvelunsa, ja palveluiden rahoitus tulee suurelta osin valtiolta.

Kuntien taloustiedot ja kustannusvaikuttavuusmittaristo sosiaali- ja terveyspalvelujen ohjauksessa