Vuoden ensihoitaja

Kuvateksti
Juhani Seppälä on vuoden ensihoitaja.

Vuoden ensihoitaja Juhani Seppälä, 62, on sosiaalisten asioiden asiantuntija. Kotkassa ensihoidon lehtorina vaikuttavan Seppälän kädenjälki näkyy ensihoitajille tehdyissä sosiaalisten hätätilanteiden ohjeissa.

– Ensihoidon lakisääteisistä tehtävistä ykkönen on vakavasti sairaiden auttaminen sairaalan ulkopuolella, mutta on paljon sosiaalisia asioita, joita ensihoidossa pitää osata ottaa huomioon.

Tunnetuin sosiaalisiin hätätilanteisiin liittyvä menettelytapa on lastensuojeluilmoitus. Muutama vuosi sitten suunniteltiin vanhustensuojeluilmoitus ja nyt sosiaalisen tuen tarvetta arvioidaan ohjeistetusti kaiken ikäisille.

Tarve sosiaalisten hätätilanteiden kehittämiselle kävi ilmi, kun Seppälä oli 2000-luvun alussa perehdyttämässä valtion leipiin siirtyviä hätäkeskuspäivystäjiä Pelastusopistolla. Seppälä työskenteli tuolloin Hätäkeskuslaitoksen sosiaali- ja terveystoimen asiantuntijana. Sosiaalisiin hätätilateisiin ei sitä ennen ollut vakiintuneita toimintatapoja. Nykyään nämä asiat ovat osa osaamista ja alan opetusta.

Seppälä on kirjoittanut ensihoidon oppikirjoihin asiaa koskevat luvut.

Vuoden ensihoitajan valitsevat ammattikorkeakoulujen ensihoidon opettajat, Suomen Anestesiologiyhdistyksen ensihoidon alajaos, Suomen Ensihoitoalan Liitto, Tehy ja Systole -ensihoidon erikoislehti. Valinta julkaistiin SEHL:n kaksipäiväisten opintopäivien yhteydessä. Ne ovat parhaillaan käynnissä Savonlinnassa.

Kuva Hanna Raijas