Vuosilomalaki ristiriidassa EU:n säädösten kanssa?

Euroopan unionin tuomioistuin selvittää, ovatko sairastumisen takia syntyvät karenssipäivät työaikadirektiivin vastaisia.

Kuvateksti
Pitäisikö sairastumisen vuosiloman aikana siirtää lomaa? Kuva: iStock

Jos työntekijä sairastuu vuosilomallaan, ovatko sairastumisen takia lomasta menetettävät karenssipäivät Euroopan unionin oikeuden vastaisia vai eivät? Tähän kysymykseen Suomen työtuomioistuin tulee hakemaan ennakkoratkaisua Euroopan unionin tuomioistuimesta.

– Pyyntö viittaa siihen, että työtuomioistuin katsoo asian olevan oikeudellisesti epäselvä, sanoo Tehyn lakimies Matias Nyman.

Vuosilomalakiin tuli 1.4.2016 lisäys karenssipäivistä, jotka koskevat vuosiloman aikana sairastumista. Lisäyksen takia voi käydä niin, että kun työntekijä on oikeutettu neljä viikkoa pidempää kesälomaan, niin viiden viikon vuosilomasta viides viikko voisi jäädä kokonaan karenssipäivien alle.

Tämä säännös koskee ainoastaan yksityistä sektoria. Kuntasektorilla vuosiloman voi siirtää, vaikka sairastuminen tapahtuisi loman alettua.

ERTOn, SuPerin ja Tehyn muodostaman Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry:n näkemyksen mukaan karenssisäännös on EU:n työaikadirektiivin ja tuomioistuimen siitä antaman oikeuskäytännön vastainen. Siksi TSN vei asian työtuomioistuimeen kesällä 2016. Nyt työtuomioistuin on päättänyt pyytää asiasta ennakkoratkaisua EU-tuomioistuimelta.

– Jos palkansaajajärjestöt voittavat, se johtaa vuosilomalain muutoksiin, arvioi Nyman.

Ennakkopäätöksen saamiseen voi mennä vuosia.