Yksi sairaankuljetus voi sisältää monta tehtävää – ensihoitajalla oikeus päivärahaan

Työtuomioistuimen mukaan sairaankuljetusmatka ei keskeydy, vaikka samalla matkalla olisi useampi kuin yksi tehtävä.

Kuvateksti
Uuden tehtävän alkaminen sairaankuljetuksen aikana ei pysäytä kelloa. Kuva: Ari Korkala

Yksityisen ensihoidon työntekijä saa ateriakorvauksen ja osapäivärahan, kun ensihoitopalvelualan työehtosopimuksen matkustusliitteen kilometri- ja tuntirajat täyttyvät.

Työtuomioistuin tulkitsi, että sairaankuljetusmatka ei tarkoita vain yhtä tehtävää, vaan se voi sisältää useita ensihoitopalveluun ja siirtokuljetuksiin liittyviä matkoja.

Ateriakorvauksen saa, kun sairaankuljetusmatka kestää vähintään seitsemän tuntia ja ulottuu vähintään 15 kilometrin etäisyydelle toimipaikasta tai työntekijän asunnosta. Ehtona on myös se, että työntekijä joutuu matkalla syömään omalla kustannuksellaan muualla kuin tavanomaisessa ruokailupaikassaan.

Osapäivärahan saa, kun sairaankuljetusmatka ulottuu vähintään 150 kilometrin päähän toimipaikasta tai työntekijän asunnosta toisen kunnan alueelle ja kestää vähintään kymmenen tuntia. 

Tehy vei asian työtuomioistuimeen, koska Oulun Seudun Sairaankuljetus Oy oli kesällä 2015 kieltäytynyt maksamasta työntekijälleen ateriakorvauksia ja osapäivärahaa neljältä työpäivältä. Työnantaja perusteli päätöstään sillä, että yksikään sairaankuljetustehtävistä ei ollut yksinään kestänyt vaadittuja aikoja.

Työnantaja oli myös sitä mieltä, että sairaankuljetusmatka keskeytyi, kun työntekijä ohitti asuinpaikkansa.

Työtuomioistuin velvoitti työnantajaa maksamaan tehyläiselle ensihoitajalle neljä osapäivärahaa sekä 18 ateriakorvausta viivästyskorkoineen. Lisäksi Oulun Seudun Sairaankuljetus Oy joutuu maksamaan Tehylle hyvityssakkoa, koska se oli tieten rikkonut työehtosopimusta.  

Myös Hyvinvointialan liitto ry ja Suomen Sairaankuljetusliitto ry joutuvat maksamaan Tehylle hyvityssakkoa valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä. 

Työtuomioistuimen päätöksistä ei voi valittaa.