Yksityiselle ensihoitopalvelualalle työehtosopimus – Pelastusohjelma ja taulukkokorotukset nostavat palkkatasoa

Vuosilomaviikko muuttuu viisipäiväiseksi, ja ei-synnyttävä vanhempi saa 32 päivää palkallista vanhempainvapaata.

Kuvateksti
Yhteisen palkkaustyöryhmän tavoitteena on saavuttaa hyvinvointialueiden perus- ja hoitotason ensihoitajien tehtäväkohtaisten palkkojen taso.
Kuva: Liisa Takala

Yksityisen ensihoitopalvelualan työehtosopimus on hyväksytty.

Sopimus on sovittu alkamaan 1.5.2022 ja päättymään 30.4.2024.

1.9.2022 korotetaan henkilökohtaisia palkkoja ja taulukkopalkkoja 2 prosenttia.

1.12.2022 lukien työntekijöiden taulukkopalkkoja korotetaan 1 prosenttia.

1.6.2023 lukien korotetaan 31.5.2023 voimassa olevia henkilökohtaisia palkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan vähintään 1,9 prosenttia. 

Yleiskorotukseen on kuitenkin sovittu ehto, jonka mukaan korotus määräytyy Teknologiateollisuuden työntekijöiden työehtosopimuksen mukaisesti, mikäli vuoden 2023 yleiskorotus on suurempi kuin 1,9 prosenttia.

1.10.2023 lukien taulukkopalkkoja korotetaan vähintään 1,2 prosenttia. Taulukkokorotukseen on sovittu ehto, jonka mukaan se määräytyy sote-sopimuksen vuoden 2023 mahdollisesti suuremman palkkaohjelmakorotuksen mukaisesti.

Yhteisen palkkaustyöryhmän tavoitteena on saavuttaa hyvinvointialueiden perus- ja hoitotason ensihoitajien tehtäväkohtaisten palkkojen taso arviolta viimeistään vuoden 2029 aikana.

Palkkojen nostamisesta laaditaan erillinen pelastusohjelma.  

Tehyn juristi Ilkka Wennberg luonnehtii sopimusta hyväksi kokonaisuudeksi, jossa on merkittäviä tekstimuutoksia.

”Tärkeintä Tehylle oli saada nostettua alan palkkatasoa. Se toteutuu nyt erillisillä taulukkokorotuksilla vuosille 2022 ja 2023. Lisäksi jatkamme pelastusohjelmalla palkkojen nostamista hyvinvointialueiden tulevalle palkkatasolle.”

Työehtosopimuksen perhevapaamääräykset vastaavat perhevapaauudistusta. Palkallisen raskausvapaan pituus on 40 arkipäivää ja lisäksi sekä synnyttävälle että ei-synnyttävälle maksetaan palkka 32 arkipäivältä. Näin ollen entisen isyysvapaan pituus nousee 26 arkipäivällä.

Kuusipäiväinen vuosilomaviikko muuttuu viisipäiväiseksi. Muutos ei vaikuta vuosilomien pituuteen. 

Muutos tulee voimaan 1.4.2024, mutta työnantaja voi ottaa uuden järjestelmän jo aikaisemmin käyttöön.

Hälytysraha nousee 19 eurosta 28,50 euroon. Hälytysrahan määrästä ja aikarajoista voidaan sopia paikallisesti entistä laajemmin. 

Työnantajan määräämä koulutus on vastedes aina työaikaa. Lääkehoidon tentit ja mahdollisuus valmistautua tenttiin kuuluvat työaikaan.

Myös työturvallisuusmääräykset kohenivat. Työnantaja esimerkiksi hankkii aina asianmukaiset suojavaatteet, kuten pisto- ja luotiliivit.