Yksityisen sosiaalialan neuvottelut alkoivat

Tehy haluaa turvata yksityisen sosiaalipalvelualan veto- ja pitovoiman.

Kuvateksti
Sostesin piirissä on noin 70 000 työntekijää.
Kuva: Pasi Leino

Yksityisen sosiaalipalvelualan neuvottelut käynnistyivät tänään etänä.

Sostes on käytössä sosiaalialan palveluyksiköissä, esimerkiksi yksityisissä vanhusten ja vammaisten palvelutaloissa ja vanhainkodeissa sekä yksityisessä varhaiskasvatuksessa. 

 

Yksityissektorin sopimusneuvottelut käynnistyvät eri tahtiin kevään aikana. 

Sostes päättyy huhtikuun lopussa.

Helmikuun lopussa yksityissektorin sopimuksista päättyvät Seuren työehtosopimus ja Avaintes. 

Maaliskuun lopussa päättyvät PlusTerveyden, Hammaslääkärien työnantajayhdistyksen ja Työterveyslaitoksen työehtosopimukset. 

Huhtikuun lopussa päättyvät myös Tptes ja Ensihoitopalvelualan työehtosopimus.