Yksityisessä hammashoidossa alkoi työtaistelu

PlusTerveyden suun terveydenhuollon tehyläiset marssivat ulos työpaikoiltaan tunniksi Jyväskylässä, Jämsässä, Jämsänkoskella ja Lahdessa.

Kuvateksti
Keskiviikkona tehyläiset marssivat ulos työpaikoiltaan tunniksi Jyväskylässä, Jämsässä, Jämsänkoskella ja Lahdessa. Kuva on Jyväskylästä. Kuva: Petri Blomqvist

PlusTerveyden tehyläiset ryhtyvät ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon suun terveydenhuollossa. Kiellon aikana työntekijät noudattavat normaalia työaikaa ja hoitavat normaalisti työvuoronsa. Kyseessä on työtaistelutoimi, jonka on tarkoitus vauhdittaa työehtosopimusneuvotteluja.

PlusTerveydellä on oma työehtosopimus, josta Tehy neuvottelee. 

Työehtojen taso PlusTerveyden hammaslääkäriasemilla on heikompi kuin muussa yksityissektorin suun terveydenhuollossa ja kuntasektorilla. Työehtosopimus on heikompi kuin esimerkiksi Terveyspalvelualan työehtosopimus, jota sovelletaan suurten terveyspalveluyritysten suun terveydenhuollossa. 

Tehy haluaa parantaa työehtosopimuksen ehtoja.

– Palkat on matalammat ja vuosiloma lyhyempi, Tehyn lakimies Mirja Kinnunen sanoo.

Muita heikompien työsuhteen ehtojen lisäksi työpaikoilla on ongelmia työehtosopimuksen määräysten ja työaikalain noudattamisessa. Tilanne käy ilmi jäsenkyselystä, johon vastasi 73 prosenttia PlusTerveyden hammaslääkärivastaanotoilla työskentelevistä tehyläisistä.

Hammashoitajilla on vaikeuksia pitää puolen tunnin ruokataukoaan. Suurin syy tähän on jäsenten mukaan potilastyön venyminen hammaslääkärin myöhästymisen vuoksi.

Työntekijät joutuvat ruokatauollaan vastaamaan puhelimeen, huoltamaan välineitä tai palvelemaan asiakkaita.

Ongelmia on myös ylitöiden korvaamisessa ja pidempien, yhdeksän tunnin vuorojen teettämisessä. Työnantajat suunnittelevat yksipuolisesti yhdeksän tunnin työpäiviä työvuoroluetteloon, vaikka niistä pitäisi työntekijän kanssa sopia erikseen. Erikseen sopimalla työnantaja voi välttyä maksamasta ylityökorvausta yhdeksän tunnin työpäivästä.

– Jos ei ole sovittu, ylityökorvausta pitäisi alkaa maksaa kahdeksan tunnin jälkeen. Tätä rikotaan yleisesti.

PlusTerveys-konsernin tilikauden voitto oli 10,1 miljoonaa euroa vuonna 2016. PlusTerveys Hammaslääkärit muodostaa noin 130 yksityisen hammaslääkärivastaanoton ketjun yli 70 paikkakunnalla.