Millariikka Rytkönen: I det europeiska rampljuset

Finlands regering förser för närvarande Europeiska unionen med varnande exempel, skriver Tehys ordförande Millariikka Rytkönen.

Bild: Leena Louhivaara

Finlands finansminister poserar med en stor sax på sociala medier, samtidigt som regeringen skär i arbetslöshetsskydd och stöd för människor med den allra svagaste ställningen. Det är den nya Finlandsbilden och den väcker redan uppseende i andra delar av Europa. Det framgick när statsminister Petteri Orpo för ett par veckor sedan utfrågades av europaparlamentariker under Europaparlamentets plenarsammanträde i Strasbourg.

Jag är inte förvånad att situationen hos oss väcker diskussion i Europeiska unionen.

Samtidigt undrar jag om vi här i Finland förstår i hur stor utsträckning EU:s framtid påverkar vårt samhälle, vårt arbetsliv och vår ekonomi. Utan bundsförvanter som värnar om samma värden skulle vårt lilla lands ställning vara oerhört svår i det kaos som råder i världen.

Visste du att Europeiska unionen har långa traditioner när det gäller dialogen mellan arbetsmarknadsparter? Förfarandet som kallas social dialog tryggas bland annat i EU:s grundfördrag. Arbetslagstiftningen utvecklas och tillsammans tar man itu med stormar och vågsvall i arbetslivet. Det behöver inte ens sägas att fackföreningsrörelsens ställning och avtalskultur, som gäller beslut om arbetsvillkor, måste stärkas i hela EU.

För närvarande serverar Finlands regering med statsministern i spetsen Europeiska unionen varnande exempel på hur avtalskulturen skrotas. Vem hade trott att vi skulle hamna i rampljus av det slaget?

Om två månader får vi rösta i europaparlamentsvalet. Det är verkligen viktigt för oss tehyiter. Valet till Europaparlamentet söndagen den 9 juni anger riktningen för arbetstagarnas ställning under de närmaste fem åren, kanske mer än vi här i Finland inser.

Det är bra att påminna sig hur EU kom till. Europeiska unionen är ett unikt fredsprojekt med rötter i avtal som skrevs i efterdyningarna av andra världskriget. Det var här i Europa de båda blodiga världskrigen började, vilket vi lärt oss på historielektionerna. I dag får vi leva i ett EU, som gett oss fred, stabilitet och välstånd i över ett halvsekel. Vår levnadsstandard har stigit och vi har en gemensam valuta.

I juni får du avgöra vem som ska bestämma om dina angelägenheter i Europeiska unionen.