Millariikka Rytkönen: Vårdarna i evig lönegrop

”Är inte 30 mark lite för mycket för kvinnor?” frågade statsminister Paasikivi år 1945. Nu vill statsminister Orpo göra som partikamraten för decennier sedan, skriver Tehys ordförande Millariikka Rytkönen.

Bild: Leena Louhivaara

Vad mer än partibakgrund har statsminister Paasikivi och statsminister Orpo gemensamt?

Båda vill klubba ner de kvinnodominerade sektorerna i en lönegrop och cementera de kvinnodominerade branschernas löner på en lägre nivå än de mansdominerade har.

Statsminister Paasikivi frågade år 1945: ”Är inte 30 mark lite för mycket för kvinnor?” Nu 79 år senare vill statsminister Orpo göra som partikamraten för decennier sedan. En exportdriven arbetsmarknadsmodell och att binda förlikningsmannens händer med lag skulle sätta oss vårdare i en evig lönegrop och få Finland att närma sig Ungerns väg.

Att förverkliga statsminister Orpos målsättning skulle orsaka allvarliga problem för social- och hälsovårdssektorn som är så central för samhället. Som medlem i Europeiska unionen skulle Finland också allvarligt bryta mot internationella avtal och åtaganden. Allt detta år 2024 i en rättsstat.

Paasikivis ord var kärva, men det värsta är att historien upprepar sig. Allt det här händer oss vårdare igen. Nu. Orpo vill göra som Paasikivi, som lyckades klubba igenom ojämlik lön med hjälp av lag. Tjänstemän gjorde på Paasikivis tid upp en lönetabell med olika löner för män och kvinnor. Kvinnor fick då 80 procent av mäns löner.

När Finland år 1962 ratificerade Internationella arbetsorganisationen ILOs konvention om lika lön ändrades lagen. Därefter måste samma lön betalas för lika eller likvärdigt arbete. Ändå är löneskillnaden mellan könen – 62 år senare – ännu 16 procent.

Ingenting verkar heligt för den sittande regeringen.

För att garantera att skillnaden består driver Orpos regering en modell för Finland, där exportsektorerna bestämmer taket för andra branschers löneförhöjningar. Också vårdarnas. Lagberedningen har redan inletts i Arbetsministeriet och regeringen tänker föra lagen vidare trots utbrett motstånd.

Om någon trodde att Juha Sipiläs regering gav vårdarna kalla handen, så var det bara ett förspel för det som är på kommande. Rättigheter som tidigare generationer har tillkämpat sig för vår skull håller på att tas ifrån oss. Ingenting verkar heligt för den sittande regeringen. De nedskärningar och försämringar som Orpos och Purras regering planerar riktar sig särskilt mot oss, arbetarbefolkningen, och värst av allt, mot människor med den allra svagaste ställningen.

Det går inte för sig. Här kommer hälsningar från oss tehyiter till statsrådsborgen: Trots att ni, Orpo och Purra, vill förstöra den här branschen, så gör vi vårt yttersta för att rädda den. Inte bara för oss själva, utan för hela Finland.