Test för resande på land, till havs, och i luften

Sjukskötare har öppnat verksamhetspunkter för coronatestning vid Finlands gränser, ibland med bara ett par timmars varsel. Hur i all världen har det lyckats?

Image text
Barnsjukskötare Kaisa Erkkilä gillade utryckningarna till flygplatsen för att ta prover. Bild: Pasi Leino

Avdelningsskötare Marianne Junes-Leinonen: ”Testningspunkten är som ett eget barn”

”Arbetet har krävt enorm flexibilitet och inkräktat på fritiden, men det har varit intressant och historiskt. Jag ingick i den stora arbetsgrupp som ställde upp en verksamhetspunkt för coronatestning och rådgivning på gränsen mellan Finland och Sverige vid Torneå gränsövergång. Testningscontainrarna håller åtminstone tills vidare öppet måndag till fredag kl. 8–16.

Verksamheten inleddes den sista augusti. Före det arbetade jag ett par veckor med att hyra containrar, beställa stadens anslutningar för vatten, avlopp, el och it. Jag skaffade allt från informationsskyltar till provburkar och rekryterade personal. Vi fick tillgång till planen för coronatestningspunkt på Helsingfors-Vanda flygplats, vilket var till stor hjälp.

Samarbetet mellan olika aktörer har verkligen fungerat smidigt. På samma tomt som vi verkar Gränsbevakningsväsendet, tull och polis.

Sedan testningen körde igång har jag tagit coronaprover, gett hälsorådgivning och fortsatt att beställa material och rekrytera mera personal. Normalt ansvarar jag för öppenvårdens rådgivning och för skol- och studenthälsovård. De här uppgifterna har jag inte befriats från nu heller, utan har skött coronajobbet vid sidan av mitt egentliga arbete. Hjälp har jag haft av en vikarie, som i något skede påpekade att jag borde dela med mig av mina uppgifter.

I testningscontainrarna tar vi coronaprover både av invånare i Torneå och av personer som passerar gränsen. Dagligen har vi gjort närmare hundra tester.

Många företag har anställda som passerar gränsen till Sverige och de frågar hur coronaläget ser ut i Norrbottens län. De som återvänder har frågor om karantänsföreskrifterna i Finland.

Provtagningen bygger på frivillighet också för dem som anländer från Sverige: den som upplever sig ha symptom kan be att få bli testad. De som testats har varit oerhört glada över att de får ta testet utan att behovet ifrågasätts.

I rådgivningscontainern ger vi hälso- och coronainformation både per telefon och ansikte mot ansikte. Torneå gränsövergångspunkt besvarar hälsofrågor längs hela västgränsen, dvs ända till Kilpisjärvi. Gränslinjen är cirka 500 kilometer lång.

När testningen började hitta sin form efter ett par veckor bestämde jag mig för att hålla ledigt i veckoslutet. Med tio 11–12-åriga scouter for jag då på nattvandring till Övertorneå.

Vid det laget hade jag arbetat intensivt i en månad och inför veckoslutet slogs jag av hur svårt det var att koppla av, fast jag visste att allt skulle fungera utan mig. Projektet hade blivit mitt eget barn.”

Torneå gränsövergångsställe

  • Normalt passerar 40 000–50 000 personer i dygnet gränsövergångsstället mellan Finland och Sverige i Torneå.
  • I mitten av september var antalet 17 000–20 000.
  • I mitten av september kom det fler människor in i landet via Torneå än via Helsingfors-Vanda flygplats.

Biträdande avdelningsskötare och bioanalytiker Noora Kokko: ”Mitt nya och gamla arbete är så olika som natt och dag”

”Jag har ett arbetsrum i Kvarnbäcken, men åker mycket omkring i huvudstadsregionen i egen bil eller taxi. Tillsammans med en avdelningsskötare och avdelningssekreterare förestår vi coronatestningspunkter på Busholmen, i Östra centrum, Kronohagen, Mejlans, Malm, Gamlas, Varistorna och på Helsingfors-Vanda flygplats. Verksamhetspunkterna har grundats i snabb takt och fler är på kommande.

I mitten av september hade vi cirka 130 personer som var an­ställda uttryckligen för coronaprovtagning, dessutom hade vi ca 260 inhoppare.

I praktiken är det jag som rekryterar ny personal, står i kontakt med personalen på provtagningsställena, för ut arbetsscheman till verksamhetspunkterna och sköter uppgiften som närmaste förman.

Jag kontrollerar också dagligen att det finns tillräckligt med personal på varje verksamhetspunkt. Jag försöker vara på arbetsrummet om förmiddagarna, för om mornarna måste man reagera på sjukfrånvaro och överraskande förändringar. Då är det bra att fler av oss är på plats.

Jag övergick till den nuvarande uppgiften efter intern förflyttning från HUS Diagnostikcentrums bakteriologiska laboratorium där jag var laboratorieskötare. Jag är bioanalytiker till utbildningen och klinisk expert (högre yrkeshögskoleexamen) och det nuvarande jobbet är väldigt annorlunda än det förra – de är som natt och dag.

Det har gällt att anpassa sig, för det här jobbet kan också göras på distans. Takten är hård och nya uppgifter tillkommer hela tiden. Men jobbet ger en viss frihet: man kan planera sin arbetsdag och -vecka enligt det som just då behöver göras.

Arbetet är verkligen intressant. Personaladministration är det jag lärt mig mest om. Det är inte alls enkelt. Också rekrytering har jag fått ge mig in på.

Ibland har arbetsdagarna blivit långa och i veckosluten har man inte kunnat stänga av telefonen. Många anställda är nya och inte kan man låta dem klara sig på egen hand i akuta nödsituationer.

Provtagningspunkterna för corona har dagligen öppet, i regel under tjänstetid, men en del har också kvällsskift och verksamhetspunkten på Helsingfors-Vanda flygplats håller öppet dygnet runt.”

Helsingfors hamnar

  • Helsingfors stads hälsorådgivning betjänar båtresenärer i Västra terminalen, Olympiaterminalen och i terminalen på Skatudden.
  • Verksamhetspunkterna för rådgivning testar inte för corona utan båtresenärer hänvisas vid behov till de egentliga provtagningsställena.
  • I november utvidgar HUS testningen i Helsingfors hamnterminaler och på Helsingfors Vanda flygplats om regeringen så beslutar.

Barnsjukskötare Kaisa Erkkilä: ”Ett plan från Skopje var på väg till Åbo”

”Testningspunkten för corona på Åbo flygplats grundades lördagen den 8 augusti. Då var ett plan på väg från Skopje i Nordmakedonien. Begäran att åka till flygfältet kom vid 17-tiden och snabbt hoppade tio lediga arbetstagare i taxi. Vi började ställa upp testningspunkten två timmar före planets ankomst.

Jag hade redan tagit mycket prover på barn- och ungdomskliniken och på drive-in-testningspunkten som är öppen för alla. Därför var det naturligt att jag på flygplatsen blev en av dem som tog prover, en så kallad smutsig sjukskötare, som gav provet vidare till en ren skötare för fortsatt hantering.

På grund av den snabba tidtabellen starade vi testningen på flygplatsen från tomt bord: först på platsen planerade vi arbetsfördelningen oss mellan, hur passagerarna skulle gå från plan till testning, men också avdelningssekreterarens mottagningsdisk och utrymmet för provtagning.

När resenärerna började komma ut ur planet trängdes de lite okontrollerat för provtagning. Också den kopiator som avdelningssekreteraren tog passkopior med råkade i olag och en annan maskin måste hittas. Men fint hanterade vi situationen. Stämningen var hela tiden god.

Resenärerna visste inte riktigt vad som skedde, men alla lät oss ta prover. Största delen av dem talade finska och med resten klarade vi oss på engelska. Flygplatsutryckningen tog sammanlagt sex timmar.

Den 15 augusti var jag andra gången på flygplatsen. Då rullade allt mycket bättre och snabbare. Fler punkter för mottagning och provtagning hade ställts upp under veckan, tolkningstjänster på flera språk fanns att tillgå och vi hade även mer övrig personal på flygplatsen. Den andra utryckningen till fältet räckte 4,5 timmar.

Vi fick ersättning enligt specialkollektivavtalet, alltså knappt 50 euro i timmen. Jag är beredd att åka till flygfältet och testa om det kommer ny kallelse. Det var verkligen intressant och roligt att arbeta med lite annat och med nya människor. Jobbet gjorde mig på gott humör.”

På Åbo flygplats

  • Lördagen den 8 augusti testades Skopje-planets samtliga 158 passagerare och 26 konstaterades vara coronasmittade.
  • Lördagen den 15 augusti var det 115 personer på planet. Vi testade 95 procent och hittade 12 som var smittade.
  • Transport- och kommunikationsverket Traficom avbröt de två vecko­flygen från Skopje i två veckor från 28.8. Flygbolaget Wizz Air beslutade­ dock att flyg­trafiken fortsätter tidigast 6.10.
  • Fram till 28.8 konstaterades totalt 62 coronasmittade.

Text Ulla Ojala Foto Tuomo Ylinärä, Vilja Harala och Pasi Leino