Hoitotyön opiskelijan ohjaukseen on satsattava

Kuvateksti
Kuva: Pekka Fali

Pidän sairaanhoitajan työssä opiskelijoiden ohjaamisesta. Hoitotyön opiskelija on ensimmäisestä koulupäivästään lähtien hoitajakollegani ja muutaman vuoden päästä jo valmistunut hoitaja, joka on työkaverina keikkavuorossa. Siksi annan kaiken osaamiseni hänen käyttöönsä.

Nyt sanon ääneen jotain, mistä kaikki eivät pidä. Hoitotyön opiskelijan ohjaukseen on satsattava paljon enemmän kuin nyt on tehty. Ohjaus ei voi tapahtua kaiken muun työmäärän ohella. Siitä tulisi myös maksaa ohjaavalle hoitajalle. Työnantaja kun saa jokaisesta hoitotyön opiskelijasta korvauksen.

Välillä opiskelijan ohjaamiseen on vaikea löytää sopivaa aikaa. Hoitajapulassa useista työvuoroista puuttuu nykyisin hoitajia ja potilasmäärät kasvavat. Ei ole mahdollista vaatia yhtä aikaa poissaolevien hoitajien töiden paikkaamista, isommista potilasmääristä selviämistä ja opiskelijoiden ohjaamiseen keskittymistä.

Vastuuta kliinisen hoitotyön oppimisesta on vieritetty yhä enemmän oppilaitoksista työpaikoille. Se tarkoittaa, että odotukset opiskelijan harjoittelujaksolla oppimiselle ovat kasvaneet. Siksi toivon, että työpaikoille palkattaisiin kliinisen hoitotyön opettajia jakamaan kanssani vastuu käytännön opetustyöstä.

Usein opiskelijoita ohjaavilta hoitajilta puuttuvat myös pedagogiset taidot. Kokemukseni mukaan työnantaja kouluttaa tähän niukasti ja oppilaitosten opetussuunnitelmat vaihtuvat tiuhaan. On aivan selvää, että hoitajat tarvitsevat säännöllistä koulutusta ohjaustyöhönsä. Kuinka moni hoitaja saa koulutusta tai ehtii osallistua siihen?

Olen yhdeltä koulutukseltani hoitotyön opettaja. Siksi seuraan keikkasairaanhoitajana aina mielenkiinnolla opiskelijoiden ohjausta. Mielestäni yhtenevissä tavoissa ohjata ja huomioida opiskelijaa olisi kehittämisen paikka monella työpaikalla.

Tykkään käyttää työpaikalla esimerkiksi opiskelijan perehdytyslistaa ja samaa perehdytysmateriaalia muiden ohjaajien kanssa. Niillä varmistetaan laadukkaan ohjauksen perusteiden toteutuminen. Se toki edellyttää, että materiaalit ehditään päivittää säännöllisesti.

Asenne opiskelijoita kohtaan on toinen asia, johon kaipaisin välillä ryhtiliikettä. Toisissa työpaikoissa opiskelijat otetaan vastaan hyvin. Toisissa paikoissa asiaan voisi paneutua paremmin.
Hoitajapulan aikana vähenevät hoitajaresurssit on suunnattava potilaiden hoitoon. Siksi hoitotyön opiskelijoiden ohjaukseen on satsattava ja ohjattava siihen ihan omat resurssit. Resurssien käytön vaikutusta opiskelijoiden oppimisessa tulisi mitata ja ohjauskäytäntöjä kehittää tulosten mukaan.

Nyt opiskelijan ohjaaminen voi jäädä roikkumaan hoitajan hyvän tahdon, jaksamisen ja kollegiaalisuuden varaan. Yhtäkkiä ajateltuna joskus olisi helpompi tehdä vain perustyönsä ja lähteä työvuorosta kotiin.

Sitten muistan, että jokainen meistä hoitajista on aikanaan ollut opiskelija. Jokainen meistä ansaitsee laadukkaan ohjaukseen valmistuakseen parhaaksi mahdolliseksi hoitajaksi. Siksi opiskelijan ohjaamisen on oltava jonkun perustyötä.

Lue myös: Hoitajapula – tähän on nyt tultu

 

Seuraa ja kommentoi blogia. Tämä teksti myös tykkää, kun sitä jaetaan luettavaksi muille. Mainion Facebook-sivulle pääset tästä.

 

Suosittelemme sinulle

Tehy
Julkaisupäivämäärä
16.3.2021
Tehy
Julkaisupäivämäärä
15.3.2021