Teknologian nousu hoitotyössä: auttaja vai uhka?

Teknologian vääjäämätön nousu hoitotyössä on saanut monet hehkuttamaan sen lupaavia mahdollisuuksia. Tämä uusi aikakausi voi olla hoitotyön auttaja, mutta sen tulee kestää myös kriittistä ja eettistä tarkastelua.

Kuva: Canva

Kun kävelee sairaalan käytäviä, ei voi välttyä huomaamasta, kuinka teknologia on ottanut yhä suuremman roolin päivittäisessä hoitotyössä. On totta, että teknologia on tuonut mukanaan monia positiivisia muutoksia hoitotyöhön.

Digitaaliset potilastiedot ovat korvanneet vanhanaikaiset paperit, mikä tehostaa tietojen tallennusta ja jakamista. Etähoito tarjoaa uusia mahdollisuuksia potilaiden hoidossa erityisesti niille, jotka asuvat syrjäisillä alueilla. Lisäksi tekoäly ja analytiikka voivat auttaa ennustamaan sairauksia ja nopeuttaa hoitotyötä.

Toisaalta teknologian ylikorostaminen hoitotyössä saattaa johtaa inhimillisyyden vähenemiseen. Hoitotyön ydintä on aina ollut inhimillinen vuorovaikutus, empatia ja henkilökohtainen hoito. Teknologian lisääntyminen saattaa johtaa siihen, että potilaat tuntevat olevansa pelkkiä numeroita ja tietoja järjestelmissä sen sijaan, että heidät nähtäisiin yksilöinä, joilla on omat tarinansa ja hoitotarpeensa.

On tärkeää ottaa huomioon teknologian käytettävyys ja saavutettavuus. Kaikki potilaat eivät välttämättä osaa tai pysty käyttämään uusimpia teknologisia ratkaisuja, mikä voi johtaa eriarvoisuuden lisääntymiseen sote-palveluissa.

Lisäksi latauskuvakkeen tuijottelu työpisteen näyttöpäätteellä ja käyttöominaisuuksiltaan surkeat tietojärjestelmät syövät sekä hoitohenkilökunnan hermoja ja että euroja hupenevasta sote-kassasta.

Teknologiaan liittyy myös huoli tietoturvasta ja yksityisyydestä. Digitaalisten potilastietojen tallennus altistaa arkaluonteiset tiedot tietomurroille ja väärinkäytöksille. Tietojen suojaaminen on elintärkeää. 

Entäpä hoitohenkilökunta? Teknologian nousu hoitotyössä voi vaikuttaa myös siihen, miten sote-alan ammattilaiset näkevät työnsä. Kun tekoäly ottaa osan diagnostisista tehtävistä ja robotit hoitavat rutiinitoimet, miten se vaikuttaa ammatilliseen tyytyväisyyteen ja ammattiylpeyteen? Onko mahdollista, että meidät nähdään jatkossa lähinnä valvonnan ja teknisen tuen tarjoajina?

Haluan painottaa, etten ole teknologiavastainen sairaanhoitaja. Sen sijaan peräänkuulutan tasapainoista lähestymistapaa, joka varmistaa teknologian hyödyntämisen optimaalisesti ilman, että se syrjäyttää hoitotyön inhimillistä ydintä. Hoitotyötä koskevat aina eettiset periaatteet, joita tulee tarkastella huolellisesti integroitaessa teknologiaa osaksi potilastyötä.

Teknologisten innovaatioiden käyttöönotto vaatii hoitotyön ammattilaiselta jatkuvaa oppimista ja valmiutta omaksua uusia työtapoja. Hoitotyön johtajien osaamiseen kuuluu muun muassa ymmärrys robotiikan hankinta- ja käyttökuluista ja tekoälyn johtamisesta rinnakkain inhimillisten resurssien kanssa. Siksi kysymys kuuluu, kuinka valmiita olemme viemään kiihtyvätahtista teknologian vallankumousta eteenpäin hoitotyössä?

 

Seuraa ja kommentoi blogia. Tämä teksti myös tykkää, kun sitä jaetaan luettavaksi muille. Mainion Facebook-sivulle pääset tästä.