Harjoittelun ohjaaja käyttäytyy minua kohtaan huonosti – mitä teen?

Harjoittelun ohjaaja käyttäytyy minua kohtaan huonosti. Kenelle tästä voi kertoa?

Kuvateksti
Työpaikalla tapahtuvan ja harjoittelun tavoitteena on antaa ammatillisen kehittymisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Kuva: Kirsti Tuura

Kysymykseen vastaa koulutuspoliittinen asiantuntija Kirsi Coco.

Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen ja ammattitaitoa edistävän harjoittelun tavoitteena on antaa ammatillisen kehittymisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Jos työpaikkaohjaaja kohtelee sinua huonosti, kerro hänelle tuntemuksistasi ja siitä, että kohtelu vaikeuttaa tavoitteiden mukaista oppimistasi.

Jos tämä ei ole mahdollista, keskustele asiasta työpaikkaohjaajan esimiehen kanssa. Voit laatia keskustelun tueksi kuvauksen niistä tapahtumista, joissa olet kokenut huonoa kohtelua.

Esimiehen tehtävä on puuttua asiaan ja keskustella työpaikkaohjaajan kanssa. Lisäksi kannattaa olla yhteydessä ohjaavaan opettajaan. Voit myös pyytää opettajaa olemaan yhteydessä työpaikkaohjaajaan, jos se on mahdollista.

Julkaistu Tehy-lehdessä 11/2019.