Kenelle kesäkuun kertapalkkio maksetaan?

En ole juuri nyt työssä, mutta työsuhde on voimassa. Saanko kesäkuun lopussa julkisella sektorilla maksettavan kertapalkkion?

Kuvateksti
Kertaerä maksetaan työntekijöille/viranhaltijoille, joiden yhdenjaksoinen työ- tai virkasuhde on alkanut viimeistään 2.5.2023 ja on voimassa 31.5.2023.
Kuva: iStock

Kysymykseen vastaa edunvalvontapäällikkö Riikka Rapinoja. 

Sote-sopimuksen ja KVTESin henkilöstölle maksetaan 30.6.2023 kertapalkkio, joka on 467 euroa.

Kertaerä maksetaan työntekijöille/viranhaltijoille, joiden yhdenjaksoinen työ- tai virkasuhde on alkanut viimeistään 2.5.2023 ja on voimassa 31.5.2023.

Osa-aikaiselle työntekijälle palkkio maksetaan osa-aikaisuuden suhteessa. Osa-aikaprosenttina käytetään 31.5.2023 voimassa olevaa osa-aikaprosenttia.

Kertapalkkio maksetaan myös palkattomalla vapaalla oleville, sairauslomalla oleville ja perhevapaalla oleville, jos työsuhde on voimassa 2.5.2023–31.5.2023.

Kertapalkkio maksetaan, vaikka työsuhde olisi päättynyt ennen palkkion maksupäivää, jos työsuhde on ollut voimassa 2.5.2023–31.5.2023.

Jos sairasloma-ajan palkkaa maksetaan 2/3 palkan mukaan, kertapalkkio maksetaan kokoaikaisen palkan mukaan silloin, kun taustalla on työsopimus kokoaikatyöhön.

Osa-aikaisella tai kokoaikaisella perhevapaalla olevat saavat erän kokonaisuudessaan. 

Lisäys 28.6.: Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n kanta on se, että osa-aikaisella hoitovapaalla olevalle kertapalkkio maksetaan suhteessa osa-aikaprosenttiin. Tehy selvittää työnantajaliiton kanssa asiaa, ja siihen palataan lomien jälkeen.