Maksetaanko pitkästä työsuhteesta kokemuslisää?

Kuvateksti
Mikään ei estä työnantajaa palkitsemasta pitkästä työurasta maksamalla esimerkiksi henkilökohtaista lisää. Kuva: Jussi Tuokkola

Olen työskennellyt saman kuntatyönantajan palveluksessa 40 vuotta. Maksetaanko pitkästä työsuhteesta kokemuslisää?

Kunta-alan työehtosopimuksen (KVTES) mukaan työkokemuslisää maksetaan viiden vuoden työkokemuksen jälkeen kolme prosenttia tehtäväkohtaisesta palkasta ja 10 vuoden työkokemuksen jälkeen kahdeksan prosenttia tehtäväkohtaisesta palkasta.

Vanhaa niin sanottua 15-vuotismäärälisää maksetaan edelleen niille, jotka sen aikoinaan 1990-luvun alkupuolella saivat. Lisä on euromääräinen. Sitä maksetaan niin kauan kuin työsuhde on voimassa.

Tehtäväkohtaista palkkaa maksetaan tehtävän vaativuuden perusteella. Henkilökohtaista lisää maksetaan henkilökohtaisen työstä suoriutumisen perusteella, mutta mikään ei estä työnantajaa palkitsemasta pitkästä työurasta maksamalla esimerkiksi henkilökohtaista lisää.

Työnantajalla voi olla käytössään myös muita palkitsemiskeinoja. Jotkin työnantajat antavat pitkästä työurasta ylimääräisiä palkallisia vapaapäiviä, mikä tukee myös työssä jaksamista.

Julkaistu Tehy-lehdessä 6-7/2021.