Milloin työnantaja voi muuttaa työvuoroluetteloa?

Kuvateksti
Perustellulla syyllä voi muuttaa vain työvuoroa, joka ei ole vielä alkanut. Kuva: iStock

Olen sote-sopimuksen piirissä ja teen jaksotyötä kolmen viikon jaksoissa. Voiko työnantaja muuttaa jo alkanutta työvuoroa?

Työvuoroluettelo tulee antaa työntekijöille tiedoksi viikkoa ennen jakson alkamista. Tämän jälkeen työvuoroluettelo on vahvistettu.

Työnantaja voi muuttaa vahvistettua työvuoroluetteloa perustellusta syystä. Työnantaja ei kuitenkaan voi määrätä sinua jatkamaan jo alkanutta työvuoroa ilman suostumustasi, sillä perustellulla syyllä voi muuttaa vain työvuoroa, joka ei ole vielä alkanut. 

Jokainen perusteltu syy tulee harkita erikseen. Se on viimeinen keino turvata toiminta, joten sen käyttö ei voi olla suunnitelmallista. Perusteena voivat olla esimerkiksi toiminnalliset syyt, kuten ennalta-arvaamattomat poissaolot. Työnantajan tulee ilmoittaa peruste viipymättä työntekijälle.

Työnantaja ei voi käyttää perusteena esimerkiksi sitä, että työtunnit joko ylittyvät tai alittuvat. Jos koet, ettei työnantaja ole noudattanut määräyksiä, vie asia luottamusmiehelle. 

Vahvistettuun työvuoroluetteloon voidaan tehdä muutoksia, jos on tarkoitus korjata virhettä, esimerkiksi jos vuosiloma on jäänyt merkitsemättä. Muutoksia voi tehdä myös sopimalla niistä yhdessä työntekijän kanssa.

Paikalliset hälytysrahasopimukset ovat hyvä keino edistää työntekijän halua joustaa.