Pitääkö esimiehen ottaa työvuorotoiveet huomioon?

Kuvateksti
Työntekijän vuorotoiveiden huomioiminen on osa hyvää esimiestyötä. Kuva: iStock

Olen pyytänyt yksittäisiä työvuoroja tai vapaata raskauteen ja lapsiin liittyvien terveydenhuoltokäyntien vuoksi. Olen esittänyt toiveeni hyvissä ajoin, mutta esimies ei ole ottanut niitä huomioon.

Onko tämä oikein?

Esimiehesi ei ole toiminut hyvän työnantajatavan mukaisesti jättäessään toiveesi toteuttamatta. Esimiehen tulee pyrkiä huomioimaan työvuoroihin liittyvät toiveet, kun ne on kerrottu hyvissä ajoin ennakkoon.

Kirjaukset asiasta vaihtelevat työehtosopimuksittain. Yleensä työehtosopimukset on laadittu sillä ajatuksella, että työntekijälle pyritään järjestämään mahdollisuus lyhyeen palkattomaan poissaoloon äkillisen sairauden johdosta.

Jos työkavereiden toiveet toteutuvat ja sinun jäävät toteutumatta, vaikka olet esittänyt ne hyvissä ajoin, kyseessä voi olla yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolaissa kielletty syrjintä. Siinä tapauksessa kannattaa olla yhteydessä Tehyn luottamusmieheen tai edunvalvonnan päivystykseen.

Julkaistu Tehy-lehdessä 2/2018