Saanko palkan sairauspäiviltä?

Kuvateksti
Oikeus sairausajan palkkaan riippuu siitä, millainen työsopimus työntekijän kanssa on solmittu. Kuva: iStock

Tarvittaessa töihin tuleva työntekijä sairastuu. Kuuluuko hänelle maksaa palkka sairausajan vuorosta, joka on jo sovittu?

Oikeus sairausajan palkkaan riippuu siitä, millainen työsopimus työntekijän kanssa on solmittu.

Työntekijällä voi olla oikeus sairaus­ajan palkkaan, jos työsopimus on toistaiseksi voimassa oleva ”nolla­työsopimus”, jossa työaika vaihtelee esimerkiksi nollan ja 116 tunnin 15 minuutin välillä eikä työntekijällä ole mahdollisuutta kieltäytyä tarjotuista työvuoroista. Tässä tapauksessa työntekijälle pitää maksaa sairausajan palkkaa, jos palvelusuhde on jo muodostunut eli työntekijä on tehnyt töitä kyseisellä työsopimuksella.

Jos kyse on tarvittaessa töihin kutsuttavan puitesopimuksesta, jokainen työvuoro muodostaa oman työsuhteen. Puitesopimuksessa on sovittu yleiset vakioehdot, joita sovelletaan erillisiin työsuhteisiin. Tällöin työsuhde alkaa työvuoron alkaessa ja päättyy viimeisen sovitun työvuoron päättyessä. Mikäli työntekijä sairastuu ennen työsuhteen alkamista, työntekijällä ei ole oikeutta sairausajan palkkaan.

Nollasopimukset johtavat erittäin usein epäselvyyksiin. Kun työntekijä allekirjoittaa työsopimuksen, hänen pitää ymmärtää, että työtunnit voivat olla pitkään nollassa. Jos tulee pidempi sairastuminen, työnantaja ei suunnittele hänelle työvuoroja ja työntekijä on Kelan sairauspäivärahan varassa.

Epäselvissä tilanteissa on syytä olla yhteydessä työpaikan luottamusmieheen tai Tehyn edunvalvontaan.

Julkaistu Tehy-lehdessä 9/2017