Vaihtaisin lomarahat vapaaksi – voinko tehdä niin?

Kuvateksti
Lomarahan vaihtaminen vapaaksi on mahdollista, jos siitä tehdään paikallinen sopimus. Kuva: iStock

Työskentelen kunnalla. Voinko sopia työnantajan kanssa, että vaihdan lomarahat vapaaksi?

Kunnallinen työ- ja virkaehtosopimus, KVTES 2020–2021 mahdollistaa lomarahan vaihtamisen vapaaksi vasta 31.8.2020 lähtien. Tätä aikaisemminkin lomarahan vaihtaminen vapaaksi on mahdollista, jos asiasta tehdään paikallinen sopimus.

Lomarahavapaan vaihtamista koskevat ehdot ovat sisällöltään pääosin samat uudessa KVTESsissä kuin KVTES 2018–2019:n liitteessä 15.

Uutta on se, että lomarahan vapaaksi vaihtaminen ei enää edellytä paikallisen sopimuksen tekemistä, eli työnantaja ja työntekijä voivat keskenään sopia lomarahan vapaaksi vaihtamisesta. Lomarahan vaihtosuhde on 50 prosenttia eli lomarahavapaapäivien lukumäärä on puolet ansaittujen vuosilomapäivien lukumäärästä.

Lomarahaleikkausta ei enää ole.