Voiko työnantaja muuttaa työsopimuksessa määriteltyä työntekopaikkaa pysyvästi? 

Työntekopaikkani on mainittu työsopimuksessa. Voiko työnantaja silti siirtää minut muualle vastoin tahtoani?

Kuvateksti
Työsopimuksella sovittu työntekopaikka on olennainen ehto.
Kuva: Pasi Leino

Kysymykseen vastaa edunvalvonta-asiantuntija Pekka Mykkänen.

Työsopimuksella sovittu työntekopaikka on työsopimuksen olennainen, yksittäinen ehto, jota työnantaja ei voi muuttaa ilman irtisanomisperustetta. Peruste voi olla esimerkiksi se, että toiminta lopetetaan kyseisessä työpisteessä, toiminta siirretään muualle tai toiminta päättyy kokonaan.

Jos työnantajalla on irtisanomisperuste, työnantaja voi tehdä muutoksen vain noudattamalla irtisanomisaikaasi. Tämä tarkoittaa sitä, että työnantaja voi toteuttaa muutoksen vasta, kun irtisanomisaika on kulunut. 

Jos suostut muutokseen, se tulee voimaan heti, kun olette sopineet asiasta. Ole tarvittaessa yhteydessä luottamusmieheen.