Voinko kieltäytyä hoitamasta huonosti käyttäytyvää asiakasta?

Asiakas on käyttäytynyt minua kohtaan huonosti jo monta kertaa. Voinko kieltäytyä hoitamasta häntä?

Kuvateksti
Huono käytös on työturvallisuusasia, johon työnantajan tulee ottaa kantaa.
Kuva: iStock

Kysymykseen vastaa työelämäasiantuntija Heli Kannisto.

Työntekijä ei voi yleensä kieltäytyä tekemästä hänelle osoitettuja työtehtäviä, elleivät ne ole ilmiselvästi vaarallisia. Huono käytös ylittää harvoin tätä kynnystä.

Huono käytös on kuitenkin työturvallisuusasia, johon työnantajan tulee ottaa kantaa. Tee siis työturvallisuusilmoitus ja kerro tapahtuneesta esihenkilöllesi.

Keskustelkaa työpaikalla, miten kohtaatte huonosti käyttäytyvän asiakkaan. Voitte esimerkiksi sopia, että kukaan ei kohtaa häntä yksin vaan työskentelette työparina. Voitte myös sopia, että vuorottelette asiakkaan hoidossa, jolloin samat työntekijät eivät joudu kohtaamaan häntä jatkuvasti. Voitte myös miettiä, miten huonoon käytökseen voisi puuttua rakentavasti.

Työnantajan pitää huolehtia, että työn tekeminen on turvallista. Jos ­asiakkaan käytös täyttää jonkin rikoksen tunnusmerkistön tai siitä herää epäilys, työnantaja ja työntekijä voivat tehdä rikosilmoituksen.