Voinko todistaa allekirjoituksen oikeaksi?

Omaiset pyytävät minua joskus ­todistamaan potilaan allekirjoituksen oikeaksi esimerkiksi edunvalvontavaltuutukseen. Kannattaako pyyntöön suostua?

Kuvateksti
Jotkin työnantajat ovat linjanneet, että hoitohenkilöstö ei toimi testamenttien tai muiden asiakirjojen todistajana.
Kuva: iStock

Kysymykseen vastaa johtava juristi Matias Nyman.

Todistamiselle ei ole juridista estettä, mutta se ei ole hoitajan velvollisuus tai työtehtävä.

Asiakirjojen todistamiseen työn puolesta kannattaa suhtautua pidättyväisesti, sillä todistaminen voi johtaa käytännön ongelmiin.

Hoitohenkilöstö voi joutua osalliseksi asioihin, jotka eivät liity millään tavalla potilaan hoitoon.

Esimerkiksi testamentteja riitautetaan melko usein oikeudessa ja väitetään, ­ettei testamentin tekijä ole ollut sellaisessa tilassa, että ymmärtäisi tekemänsä. Tällöin testamentin todistajat nimetään herkästi todistajiksi oikeuteen. Allekirjoituksia saattaa kertyä työn puolesta paljon, jolloin voi joutua käymään oikeudessa usein todistajana.

Työpaikan luottamusmiestä kannattaa pyytää keskustelemaan asiasta työnantajan kanssa. Jotkin työnantajat ovat linjanneet, että hoitohenkilöstö ei toimi testamenttien tai muiden asiakirjojen todistajana. Näin työntekijän on helppo todeta omaisille, että työnantaja on kieltänyt allekirjoitusten todistamisen.

Pätevässä testamentissa ja edunvalvontavaltakirjassa pitää olla kaksi todistajaa, joilla ei ole omaa intressiä asiassa. Omaisille on houkuttelevaa pyytää hoitolaitoksen hoitajaa todistajaksi, koska he itse saattavat olla testamentin edunsaajina esteellisiä.