Riikka riitautti ketjutuksen

Lähihoitaja Riikka Forsberg uskalsi riitauttaa määräaikaisuutensa.

Kuvateksti
Kuva Jani Sourander

Viisi ja puoli vuotta virkasuhteiden ketjutusta on liikaa, päätti Itä-Suomen hallinto-oikeus viime syyskuussa. Oikeus määräsi Kymenlaakson pelastuslaitoksen maksamaan sairaankuljettajana työskennelleelle lähihoitaja Riikka Forsbergille korvauksia seitsemän kuukauden palkkaa vastaavan summan.

Kyseessä oli hänen ensimmäisen työpaikkansa valmistumisen jälkeen.
– Ensimmäinen ajatus tuomion jälkeen oli, että onneksi tämä on nyt ohi. Tuli hyvä fiilis.

Työkaverit olivat patistelleet Riikkaa ottamaan määräaikaisuudet puheeksi, mutta heti hän ei ollut siihen valmis.

Riikka halusi määräaikaisissa palvelussuhteissa sinnitteleville oikeutta. 

Riikka riitautti määräaikaisuutensa keväällä 2013 Tehyn oikeus- ja vastuuvakuutuksen turvin. Ennen riitautusta hän oli keskustellut asiasta esimiehensä kanssa pariin otteeseen, mutta keskustelut eivät olleet johtaneet mihinkään.

Riikka otti yhteyttä Tehyyn, ja lakimies Niina Nurminen laati työnantajalle vaatimuksen, mikä käynnisti paikalliset neuvottelut.

Työnantajan edustaja ei kiistänyt vaatimuksen perustetta, mutta hän halusi neuvotella maksettavista korvauksista.

Työnantaja puolusti menettelyään ensihoitolain uudistuksella, joka oli tullut voimaan 2011. Uudistuksen myötä vastuu ensihoidosta siirtyi sairaanhoitopiirille. Tämä hankaloitti työnantajan mukaan sairaankuljettajien tarpeen arviointia. Uudistuksen valmistelu aloitettiin 2007.

Riikka ei suostunut työnantajan neuvotteluissa esittämään tarjoukseen, ja riita siirtyi hallinto-oikeuden käsiteltäväksi.

Asian käsitteli kesti puolitoista vuotta. Alun perin Riikka ei ollut ajatellut päätyvänsä oikeuteen, mutta hän päätti katsoa kortit loppuun asti.

Sopimaan hän ei suostunut, koska mitään hävittävää ei hänen mielestään ollut. Hän oli jo jäänyt pois pelastuslaitokselta ja saanut uuden, vakituisen työpaikan.

Riikka lähti taistelemaan, koska halusi itselleen ja muille määräaikaisissa palvelussuhteissa sinnitteleville oikeutta. 

Paikallisissa neuvotteluissa työnantajan kanssa tukena oli Tehyn pääluottamusmies Marja-Riitta Mänttäri.
– Hänen kanssaan oli miellyttävä asioida. Myös asianajajaani olen tyytyväinen: hän piti minua hyvin tilanteen tasalla.

Työoikeuteen perehtyneen asianajajan löytäminen ei tosin ollut ihan yksinkertaista. Riikka kävi keskustelemassa kotipaikkakunnalla toimivan asianajajan kanssa, mutta tämä ei tuntunut ymmärtävän jutun ydintä.

Tehyn avulla löytyi lahtelainen asianajaja, joka oli heti selvillä siitä, mistä on kyse ja miten pitää toimia.

Minun olisi paljon aiemmin pitänyt hakea itselleni oikeutta.

Koska kyseessä oli riita virkasuhteen hoidosta, asia käsiteltiin käräjäoikeuden sijaan hallinto-oikeudessa. Riikan ei tarvinnut olla paikalla istunnossa, mikä tuntuu jälkeen päin helpottavalta.

Raskainta prosessissa oli sen kesto ja jatkuva odottaminen. Yöuniaan ja mielenrauhaansa Riikka ei kuitenkaan menettänyt. Hänellä ei myöskään käynyt missään vaiheessa mielessä, että riitautus vaikeuttaisi työpaikan saamista tulevaisuudessa.
– Kerran kävi mielessä, että mitäs jos häviän. Karkotin ajatuksen toteamalla itselleni, että minulla on vain voitettavaa.

Oikeudenkäynnistä ei jäänyt hampaankoloon mitään isompaa. Lehtijuttuun Riikka suostui, koska hän haluaa olla esimerkki ja kannustaa muita vastaavassa tilanteessa olevia.

Hän kehottaa määräaikaisia ottamaan yhteyttä liittoon, kun tuntuu siltä, että työsuhteen perusteet eivät ole kunnossa.
– Itse olin aivan liian pitkään tyytyväinen siihen, että oli töitä ja lupaus jatkosta. Minun olisi paljon aiemmin pitänyt hakea itselleni oikeutta, koska siihen on lupa jokaisella.

Mitä laki sanoo?

Viranhaltijalaki

Työnantaja voi määrätä jonkun hoitamaan avointa virkaa väliaikaisesti. Viranhoitajan on oltava tällöin virkasuhteinen viranhaltija. Avoimen toimen hoito ei voi olla määräaikaisuuden peruste.

Työsopimuslaki

Määräaikaisten työsopimusten käyttö on kielletty, jos työnantajalla on pysyvä työvoiman tarve. Määräaikaisten työsopimusten ketjuttaminen viittaa siihen, että tarve on pysyvä. Kunnallisessa viranhaltijalaissa vastaavaa säännöstä ei ole, mutta sääntelyt ovat oikeuskirjallisuuden mukaan lähellä toisiaan eikä syytä erilaiseen tulkintaan ole.

Hallinto-oikeus

Hallinto-oikeuden mukaan avoin virka on pyrittävä täyttämään joutuisasti. Jos viran täyttäminen syystä tai toisesta pitkittyy, työnantajan pitää arvioida, voiko työtehtävät järjestää muutoin kuin vain määräaikaisilla nimityksillä. Tarpeeton virka pitää lakkauttaa.

Julkaistu Tehy-lehdessä 2/2015