Millariikka Rytkönen: Hei, me äänestetään!

Aluevaalit ovat nimenomaan sote-vaalit, kirjoittaa Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen. ”Kahvihuone-angstin ja nettiadressien sijasta kannattaa lähteä ehdolle vaaleihin.”

Me suomalaiset saimme yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden vuoden 1905 suurlakon seurauksena, ja vuoden 1907 vaaleissa eduskuntaan valittiin ensimmäiset 19 naista. Nyt reilut sata vuotta myöhemmin elämme aikaa, jolloin jännitetään, innostuvatko ihmiset äänestämään aluevaaleissa tammikuun 23. päivänä. Huoli ei ole aiheeton, sillä kuntavaalien äänestysprosentti jäi historiallisen alhaiseksi, 55,1 prosenttiin.

Sata vuotta sitten kansa pysäytti tehtaat, virastot, koulut ja kaupat siirtyessään kaduille vaatimaan äänioikeutta, mutta nyt valitettavasti epäröimme käyttää tuota oikeutta, joka on kaikkien demokraattisten yhteiskuntien kulmakivi.

Meille tehyläisille aluevaalit ovat tärkeimmät vaalit heti Tehyn omien vaalien jälkeen.

Nyt kun sote-uudistus vihdoin toteutuu, pääsemme valitsemaan ne henkilöt, jotka päättävät sote-maakuntien alueiden palveluiden järjestämisestä.

Hyvinvointialueilla päätetään jatkossa meille kaikille tärkeiden sote-palveluiden sekä pelastustoimen järjestämisestä. Aluevaltuusto on ylin päättävä elin, joka päättää esimerkiksi rahoituksen jakamisesta eli siitä, millä maksetaan palkat ja taataan työolot useimmille tehyläisille.

Tutkimusyritys Aula Research toteutti Tehyn toimeksiannosta syyskuussa kyselyn, joka kartoitti kansalaisten mielipiteitä koronapandemian aiheuttamasta hoitovelasta, aluevaaleista ja sote-uudistuksesta. Tämänkin tutkimuksen mukaan suomalaiset osoittautuvat kansaksi, joka arvostaa tehyläisiä. Muutenkin kuin sinisillä valoilla.

Suomalaisten mielestä palkkojen nostaminen on paras keino vastata hoitajapulaan. Tätä mieltä oli 73 prosenttia vastaajista. Toiseksi parhaana keinona pidettiin työolojen parantamista (62 %). Vastaajista 82 prosenttia oli puolestaan samaa mieltä väittämästä, että sote- ja varhaiskasvatusalan houkuttelevuutta ja henkilökunnan saatavuutta on lisättävä palkankorotusten avulla.

Enemmistö suomalaista (65 %) on kyselyn mukaan sitä mieltä, että verotuloista pitäisi käyttää nykyistä suurempi osa sosiaali- ja terveyspalveluihin. Suomalaiset hahmottavat erittäin hyvin hoitajapulan vaarat ja keskeiset ratkaisukeinot. Pidän tätä tärkeänä viestinä myös päättäjille ja työnantajille. Palkkauksen ja työolojen parantamisesta pitää lähteä liikkeelle ja tällä on jo kiire.

Sote-palvelut ovat olleet kansalaisten mielestä usein tärkein teema sekä eduskuntavaaleissa että kuntavaaleissa. Aluevaalit ovat nyt nimenomaan ihan oikeat sote-vaalit, joissa päätetään meille kaikille elintärkeistä palveluista. Toivon todella, että tämä ymmärretään myös vaalipäivänä. Siihen me ihan jokainen voimme vaikuttaa. Äänestäminen on valtava etuoikeus, ja nyt meistä jokainen voi vaikuttaa siihen, kuka meidän tehyläisten työarjesta päättää. Sinä päätät, kuka päättää.

Eniten toivon, että meillä on mahdollisimman paljon tehyläisiä ehdokkaina. Kahvihuoneangstin ja nettiadressien sijasta kannattaa lähteä ehdolle vaaleihin, joissa vaikutetaan tehyläisten työelämään ihan aikuisten oikeasti.