FinTerveys: Tutkimuksia 50 paikkakunnalla ympäri Suomen

Tänä keväänä selvitetään suomalaisten terveys ja hyvinvointi. Se antaa pienoiskuvan Suomen väestöstä.

Kuvateksti
Omena vai donitsi? FinTerveys-tutkimuksessa selvitetään muun muassa ravintotottumuksia. Kuva iStock.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on käynnistänyt kansallisen FinTerveys 2017 -tutkimuksen. Sen avulla selvitetään terveyden ja hyvinvoinnin koko kirjoa Helsingistä Utsjoelle.

Tutkimukseen kutsutaan satunnaisotannalla 10 000 yli 18-vuotiasta Suomessa asuvaa henkilöä. Tutkimusryhmät kiertävät 50 paikkakunnalla eri puolilla Suomea toukokuuhan asti.

– On ainutlaatuista, että jokainen tutkittava saa myös oman henkilökohtaisen terveysprofiilinsa eli tiedon, kuinka omat tulokset suhteutuvat muiden samaa ikäryhmää ja sukupuolta edustavien tuloksiin, kertoo tutkimuksen koordinaattori Katja Borodulin.

FinTerveys-tutkimukseen sisältyy terveystarkastus ja kyselylomakkeita. Osa kutsutuista on valittu myös ravintohaastatteluun tai liikunta- ja unimittauksiin. Tutkittavat saavat kaikki itseään koskevat tutkimustulokset.

Väestötutkimuksista saatavien tietojen avulla on laadittu ravitsemussuosituksia ja kehitetty lääkärien hoito-ohjeita potilaille sekä riskilaskureita, kuten FINRISKI-laskuri. Tieto on ollut keskeisessä asemassa kansallisten terveysohjelmien, kuten Allergiaohjelman ja Lihavuusohjelman valmistelussa.

Väestötutkimukset ovat myös tuottaneet tietopohjan toimille, joiden seurauksena monet kansansairaudet, kuten sydän- ja verisuonitaudit, ja toimintarajoitteet ovat vähentyneet.

Suomessa on Euroopan pisimmät, 1960-luvulle asti juontuvat perinteet tehdä ja hyödyntää kansainvälisesti ainutlaatuisia väestön terveystarkastustutkimuksia. Niistä kertyneillä aineistolla täydennetään rekistereiden ja kyselytutkimusten tietoja, jotta suomalaisten terveydestä, toimintakyvystä, elintavoista ja niiden muutoksista saadaan kattava kuva.

– Tutkimukseen valitut henkilöt muodostavat pienoiskuvan Suomessa asuvasta väestöstä. Tämän vuoksi jokainen tutkimukseen valittu henkilö on meille yhtä tärkeä, olit sitten nuori tai vanha, terve tai sairas, toteaa Borodulin.