Vuorotyö voi heikentää terveyttä pysyvästi

Joustavat vuorojärjestelmät pienentävät vuorotyön riskejä myös lentoalalla.

Kuvateksti
Sote-alalla vuorotyötä tekee noin 30 prosenttia työvoimasta.

Verenpaine ja pulssi laskevat, kun työntekijät saavat vaikuttaa vuorotyössä työvuoroihinsa. Verenpaineen ja pulssin lasku viittaavat psykofysiologisen stressin vähenemiseen. 

Vuorokausirytmin häiriintyminen, univaje ja unihäiriöt sekä muutokset elintavoissa vaikuttavat vuorotyöntekijän terveyteen. Terveysriskeihin voidaan vaikuttaa kohdennetulla elintapaohjauksella sekä vuorotyörytmin muutoksella. Asia käy ilmi lääketieteen lisensiaatti Katriina Viitasalon väitöstutkimuksesta.  

– Ergonomiset ja joustavat vuorojärjestelmät voivat edistää vuorotyöntekijän jaksamista ja sydänterveyttä.

Viitasalo tutki maailmanlaajuisesti toimivan lentoyhtiön työntekijöitä, joista noin 70 prosenttia teki epäsäännöllistä työaikaa tai aikaerotyötä.

– Vuorotyöjärjestelyjen osalta tutkimustuloksia voinee soveltaa muihinkin ammattiryhmiin. On tutkimuksia, joissa on testattu ergonomisen vuorojärjestelmän vaikutuksia terveydenhuollon työntekijöihin, ja tulokset ovat olleet vastaavanlaisia.

Vuorotyö voi heikentää terveyttä senkin jälkeen, kun se on lopetettu. Viitasalo havaitsi, että metabolinen oireyhtymä oli yleisempi päivätyöhön siirtyneillä, vuorotyötä aiemmin tehneillä miehillä verrattuna niihin, jotka eivät olleet koskaan tehneet vuorotyötä.

Terveystarkastuksessa löytyivät hyvin ne henkilöt, joiden sydän- ja verisuonisairauksien ja tyypin 2 diabeteksen riski oli kohonnut.

Tarkastusten yhteydessä annettu elintapaohjaus toimi: kohonneen riskin miehet hyötyivät ravitsemusterapeutin ja diabeteshoitajan ohjauksesta. Korkea diabetesriskipistemäärä, kliiniset ja elintapoihin liittyvät riskitekijät sekä uneen ja mielialaan liittyvät ongelmat lisäsivät ohjaukseen hakeutumista.

Tutkimukseen osallistui 2 312 Finnairin työntekijää ja seurantaan 1 347 henkilöä. Vuorotyörytmin muutostutkimukseen osallistui 84 lentokonehuollon miestä.

Viitasalon väitöstutkimus tarkastetaan Helsingin yliopistossa 7. lokakuuta.