Älä arastele luottamusmiestä

Tehyn jäsenenä kukaan ei joudu selvittämään työsuhteeseen liittyviä kysymyksiä yksin.

Kuvateksti
Opiskelijajäsenet saavat luottamusmieheltä samoin kuin työssäkäyvät jäsenet.
Kuva: iStock

Missä asioissa voin olla yhteydessä luottamusmieheen?

Luottamusmiehen puoleen voit aina kääntyä työsuhteeseesi liittyvissä pulmissa. Se on etusi, kun olet ammattijärjestön jäsen.

Luottamusmies esimerkiksi kertoo, mitä työehtosopimusta työpaikallasi noudatetaan ja opastaa sen tulkinnassa. He auttavat asioissa, jotka liittyvät esimerkiksi työaikoihin, palkkaukseen, lomiin, henkilöstömitoituksiin ja moneen muuhun.

Luottamusmies valvoo työpaikalla, että työehtosopimusta ja työlainsäädäntöä noudatetaan.

Keitä luottamusmiehet ovat?

Luottamusmiehet ovat itsekin sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisia ja tuntevat työpaikan työehdot.

Tehyyn kuuluvia työntekijöitä edustaa kunta-alalla aina tehyläinen luottamusmies ja yksityisellä puolella joko tehyläinen tai joku muu sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry:n luottamusmies.

Jäsenet valitsevat luottamusmiehet vaaleilla. Seuraavat vaalit ovat ensi syksynä, mutta luottamusmiehiä voi valita myös kesken kauden. Jos työpaikallasi ei ole luottamusmiestä, keskustele työkavereiden kanssa asiasta ja olkaa yhteydessä oman alueenne Tehyn aluetoimistoon.

Kunta-alalla luottamusmiehen vaaleista vastaa ammattiosasto. Yksityissektorilla luottamusmiehen valintaan vaikuttaa työpaikalla noudatettava työehtosopimus.

Olen opiskelija. Saanko luottamusmiehen apua?

Jos olet Tehyn opiskelijajäsen, sinulla on harjoittelupaikassasi mahdollisuus luottamusmiehen apuun samoin kuin työssäkäyvällä jäsenelläkin.

Mistä tiedän, kuka on luottamusmieheni?

Kunta-alalla työskentelevät saavat tiedot kirjautumalla Tehyn verkkosivujen asiointipalveluun tai Tehy-sovellukseen. Tiedot ovat myös työpaikan ilmoitustaululla, ja voit kysyä niitä henkilöstöhallinnosta tai tehyläisiltä työkavereilta. Muista myös työnantajasi intranet ja ammattiosastosi verkkosivut.

Onko kaikilla työpaikoilla luottamusmies?

Suurimmalla osalla on. Jos työpaikalla ei ole luottamusmiestä, Tehyn päivystyspuhelimet auttavat kaikissa työsuhteeseen liittyvissä kysymyksissä.

Luottamusmies

  • Valvoo työlainsäädännön ja työehtosopimuksen noudattamista työpaikalla.
  • On mukana kehittämässä henkilöstön työhyvinvointia.
  • Neuvottelee työnantajan kanssa henkilöstöä koskevista asioista.
  • Perehtyy työyksiköiden arkeen ja tiedottaa työpaikan asioista jäsenille.
  • Opastaa työehtosopimuksen tulkinnassa.
  • Neuvottelee paikallisista sopimuksista.
  • Toimii yhteyshenkilönä liittoon ja ammattiosastoon.