Ensihoitaja sai vahingonkorvausta menetetyistä työvuoroista

Työnantaja ei voi kieltää työntekijää ottamasta yhteyttä ammattiliittoonsa.

Kuvateksti
Kuva Jyrki Vesa

Ensihoitajalla oli työpaikalla ongelmia palkanmaksussa ja hän otti yhteyttä Tehyyn. Lakimies Mari Aspelund oli yhteydessä työnantajaan ja  pyysi korjaamaan ongelman. Kaksi päivää lakimiehen yhteydenoton jälkeen työnantaja poisti tarvittaessa töihin tulevalla työsopimuksella työskennelleen ensihoitajan työtarjouslistalta.

Ensihoitajalla oli syytä epäillä, että työnantaja oli syrjinyt häntä ammattiyhdistystoiminnan perusteella. Aspelundin neuvosta hän ilmoitti asiasta aluehallintovirastoon.

Kolme kuukautta myöhemmin avin tarkastaja totesi saamiensa selvitysten perusteella, että työnantajan voi olettaa rikkoneen yhdenvertaisuuslain syrjinnän kieltoa.

Avin mukaan työnantaja oli asettanut työntekijän epäsuotuisaan asemaan sen vuoksi, että tämä otti yhteyttä ammattiliittoon ja vaati lakisääteisiä oikeuksiaan.  

Ensihoitaja olisi voinut syrjinnän perusteella vaatia työnantajalta hyvitystä, ja hän oli valmis nostamaan kanteen käräjäoikeudessa.

Työnantaja halusi kuitenkin välttyä oikeudenkäynniltä ja sopia asian. Aspelund neuvotteli asian ensihoitajan puolesta, ja tämä sai 1 000 euroa vahingonkorvausta saamatta jääneistä työvuoroista.