Esimiehelle tukea työhön

Luottamusmies ratkoo myös esimiehen palvelussuhteen ongelmia.

Kuvateksti
Esimies saa eri tahoilta tukea. Tuen antaja määräytyy sen mukaan, missä roolissa tukea haetaan.

1. Yhtä tärkeitä tehyläisiä

Työpaikan luottamusmies hoitaa ammattiliiton jäsenten palvelussuhteeseen liittyviä ongelmia suhteessa työnantajaan. Jos esimiesasemassa työskentelevälle tehyläiselle tulee kysyttävää tai ongelmaa omassa palvelussuhteessaan, hän saa apua ja tukea luottamusmieheltä. Työntekijät ja esimiehet ovat yhtä tärkeitä ja tasa-­arvoisia jäseniä.

2. Apua tessin tulkintaan

Työnjohtoroolissaan esimies voi pyytää apua luottamusmieheltä työ- ja virkaehtosopimuksen­ tulkintaan. Jos työnantaja ja luotta­musmies ovat sopimuksen tulkinnasta erimielisiä, esimies noudattaa työnantajan ohjeita. Työnantajalla on ensisijainen oikeus virka- ja työehtosopi­muksen tulkintaan työpaikalla.

Erimielisyyksiä ei kannata yrittää ratkoa loputtomiin työ­yksikön sisällä, vaan ne kannattaa­ antaa luottamusmiehen ja ­neuvottelujärjestelmän hoidettaviksi. Näin tulkintaerimielisyydet eivät henkilöidy.

3. Esimies työnantajan edustajana

Jos työnjohto-oikeuden käytöstä syntyy työntekijän kanssa palvelussuhteeseen liittyvä tulkintaero, esimies saa tukea omalta esimieheltään. Luottamusmies ­toimii puolestaan työntekijän tukena. Jos asia ei keskustele­malla ratkea, asia kannattaa siirtää työnantajan ja ammattiliiton käsiteltäväksi.

Epäasiallinen käytös ja työpaikkakiusaamisen epäily kuuluvat työsuojelun piiriin. Niissä tilanteissa ­esimiestä tukee toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu tai työpaikan työsuojelupäällikkö.

4. Oma jaosto esimiehille

Jokainen tehyläinen lähiesimies kuuluu automaattisesti esimiesjaostoon ja saa siltä sähköisen­ uutiskirjeen. Tarkista Tehyn jäsensivuilta, että yhteys­tietosi ja tehtävänimikkeesi ovat oikein. ­Jaostolla on myös Facebook-ryhmä nimeltä 
Tehyn Akateemiset, Esimiehet ja Johtajat.

5. Verkostoidu kollegoihisi

Tehyn esimiesjaoston tavoitteena on sosiaali- ja terveysalan esimiesten aseman vahvistaminen sekä asiantuntijuuden ja johtamistaitojen lisääminen, talou­dellisen ja ammatillisen edunvalvonnan edistäminen sekä työolosuhteiden kehittäminen. Jaostossa esimiehet voivat verkostoitua ja jakaa kokemuksia.

Tehy järjestää vuosittain johtamisen ja esimiestyön päivät.

Asiantuntijoina Tehyn järjestöasiantuntija Jussi Laasola ja sosiaalipoliittinen asiantuntija Eva Siitonen.

Julkaistu Tehy-lehdessä 10/2018