Etiikasta pitäisi puhua työpaikalla porukalla, sanovat hoitajat

Sairaanhoitajat toivovat moniammatillista keskustelua eettisistä kysymyksistä, kertoo aihetta tutkinut Tarja Poikkeus.

Kuvateksti
Eettiset tapauskeskustelut tukevat sairaanhoitajien osaamista. Kuva: Annika Rauhala

Selvitit väitöstutkimuksessasi, millä tavalla hoitotyön johtajat voivat tukea sairaanhoitajien eettistä osaamista. Miten tulisi toimia, Tarja Poikkeus?

Tukeminen voi alkaa jo rekrytoinnissa, jonka aikana tuodaan esille kyseisen työpaikan tärkeät arvot. Haastattelussa voi kartoittaa jonkin tapausesimerkin kautta hoitajan eettistä osaamista. Tuki voi jatkua perehdytyksen aikana ja kehityskeskusteluissa.

Sairaanhoitajat kokivat saavansa vähän yksilöllistä tukea ja palautetta eettisestä osaamisestaan. Miten hoitajien eettisen osaamisen tukemista voidaan parantaa?

Tukimenetelmien pitäisi olla systemaattisessa käytössä. Hoitotyön johtajien olisi esimerkiksi laadittava eettisten toimintatapojen suosituksia sekä tuettava etiikan täydennyskoulutusta ja eettisten ongelmien käsittelyä. Hoitajat kaipasivat esimiehiltä erityisesti päivittäisten, kliinisten eettisten ongelmien käsittelyä moniammatillisesti. Kansainvälisesti on todettu, että eettiset tapauskeskustelut tukevat vahvasti osaamista. Tätä on lähdetty Kysissä jalkauttamaan. Muissakin yliopistosairaaloissa on käynnissä eettisen tapauskeskustelun vetäjäkoulutuksia.

Mitä hyötyä eettisestä tuesta on?

Työtyytyväisyys oli selkeästi keskiarvoa parempi niillä sairaanhoitajilla, jotka kokivat saavansa johtajiltaan eettistä tukea. Aikaisemmissa tutkimuksissa on tullut esille, että työtyytyväisyys vaikuttaa edelleen hoidon laatuun nimenomaan siitä näkökulmasta, miten potilas kokee itseään hoidettavan ja kohdattavan. Lisäksi eettistä tukea saaneet hoitajat tunsivat, että heitä arvostetaan ja kunnioitetaan ja heihin luotetaan myös eettisissä kysymyksissä.

Terveystieteiden tohtori Tarja Poikkeus toimii ylihoitajana Kysin palvelukeskus Akuutissa. Hänen väitöstutkimuksensa voit lukea täältä.

Teksti Ulla Ojala