Hyvä johtaminen lisää laatua

Johtamisen oikeudenmukaisuuden on todettu parantavan työn laatua.

Kuvateksti
Kokemus oikeudenmukaisuudesta lisääntyy, kun työntekijät ovat mukana päättämässä asioista. Kuva: iStock

Oikeudenmukaisen työpaikan tunnusmerkkejä ovat päätöksenteon johdonmukaisuus, puolueettomuus, oikaistavuus, edustavuus ja eettisyys.

Kokemukseen johtamisen oikeudenmukaisuudesta vaikuttaa sekä koko työpaikan että yksittäisen esimiehen toimintatapa. Oikeudenmukainen esimies tukee, on läsnä, kannustaa, tarttuu jämäkästi asioihin, kuuntelee henkilöstöä ja perustelee päätöksensä.

Epäoikeudenmukaisuuden kokemus voi syntyä myös työtoverin kohtelusta.

Työntekijä kokee epäoikeudenmukaisuutta, jos johtaminen ei ole hänen mielestään kohtuullista. Kokemus voi syntyä myös työtoverin kohtelusta.

Oikeudenmukaisuuden kokemuksella on selvä yhteys henkilöstön hyvinvointiin. Tutkimusten mukaan oikeudenmukaisilla työpaikoilla sairastetaan vähemmän kuin sellaisilla, joiden henkilöstö kertoo epäoikeudenmukaisista toimintatavoista.

Oikeudenmukaisuus parantaa myös työn laatua. Esimerkiksi vanhustenhuollossa hoidon laadun on todettu olevan parempi, jos hoitajat kokevat työyhteisön oikeudenmukaiseksi. Myös sairaalainfektioita esiintyy tällaisilla osastoilla vähemmän. Oikeudenmukaisuus lisää yhteistyötä ja vähentää kuormitusta, mikä parantaa hygieniaa.

Työpaikkaa voidaan pitää oikeudenmukaisena, jos suuri osa työntekijöistä kokee niin.

Jopa potilaiden kakkostyypin diabeteksen on todettu pysyvän paremmin hallinnassa, kun terveyskeskuksen henkilöstö kokee työpaikan oikeudenmukaiseksi. Työntekijät ovat tällöin työhönsä sitoutuneita.

Kokemus oikeudenmukaisuudesta lisääntyy, kun työntekijät ovat mukana päättämässä asioista. Työpaikalla on syytä miettiä yhdessä, mitä oikeudenmukaisuus pitää sisällään ja miten sitä voisi lisätä.

On mahdoton saavuttaa tilannetta, jossa kaikki työntekijät kokisivat oikeudenmukaisuutta samalla tavalla. Työpaikkaa voidaan pitää oikeudenmukaisena, jos suuri osa työntekijöistä kokee niin.

Tuula Oksanen (toim.) Hyvinvointihavaintoja. Työterveyslaitos 2012.

Julkaistu Tehy-lehdessä 9/2014