Jokainen vastaa some-käytöksestään itse

Älä purnaa työpaikan ongelmista somessa.

Kuvateksti
Some ei ole paras paikka purnata työpaikan ongelmista. Kuva: iStock

1 Sosiaalinen media kannattaa rinnastaa mielessään julkiseen paikkaan – siellä voi käsitellä vain sellaisia asioita, jotka sopivat julkiselle paikalle.
Some ei ole paras paikka purnata yksittäisen työpaikan ongelmista. Juridisessa mielessä jokainen vastaa itse siitä, mitä sosiaalisessa mediassa kirjoittaa tai esittää. Kirjoita ja julkaise vain asioita, jotka julkaisisit muuallakin. Älä loukkaa tai valehtele. Käyttäydy asiallisesti.

2 Raja yksityisen ja julkisen minän välillä voi häilyä sosiaalisessa mediassa. Joskus voi olla epäselvää, edustaako työntekijä itseään vai työnantajaansa. Esimerkiksi Facebookissa käyttäjät ilmoittavat usein työnantajansa. Työpaikalla on hyvä olla yhteiset pelisäännöt sosiaalisen median käytöstä, joissa määritellään, millainen käytös on sopivaa ja millainen ei.
Perustuslaki takaa sananvapauden, joten työnantaja ei voi rajoittaa työntekijöiden puhetta sosiaalisessa mediassa. Työsopimuslaki säätää työntekijälle kuitenkin lojaliteettivelvoitteen työnantajaa kohtaan. Sen perusteella työnantaja voi edellyttää, että työntekijä ei haittaa työnantajan toimintaa. Lojaliteettivelvoite koskee työntekijää myös vapaa-aikana.

3 Internetin vaikutuksessa kasvaneet nuoret ymmärtävät yksityisen ja julkisen eri tavalla kuin vanhemmat ja julkaisevat henkilökohtaisempia asioita. Kirjoittaja on saattanut tarkoittaa puheenvuoronsa vain kaveripiirin tietoon esimerkiksi Facebookissa.
Verkkotekstit ovat kuitenkin helposti jaettavissa ja kopioitavissa, joten kirjoittaja ei käytännössä pysty estämään viestinsä leviämistä. Viestiä ei pysty myöskään perumaan.

4 Työnantaja voi kieltää sosiaalisen median käytön työajalla, koska silloin työntekijä toimii työnantajan direktio- eli työnjohto-oikeuden alaisuudessa. Työnantajalla on oikeus määrätä, miten työajalla toimitaan ja mitkä ovat työnteon tavoitteet ja rajat. Työnantaja ei voi kieltää sosiaalisen median käyttöä vapaa-ajalla.

5 Työnantajan on pyydettävä työnhakijalta lupa, jos hakijasta halutaan kerätä tietoa internetistä ja sosiaalisesta mediasta.

6 Salassapidettävät asiat on pidettävä salassa sosiaalisessa mediassakin. Yksittäisen potilaan tai asiakkaan asioita ei saa kertoa.

Oikotie / Sosiaalisen median ABC

Julkaistu Tehy-lehdessä 3/2014