Kaikki tekevät virheitä

Hoitovahinko voi sattua myös kokeneelle ja ammattitaitoiselle työntekijälle.

Kuvateksti
Hoitovirheen avoin käsittely mahdollistaa sen, että työyhteisö voi jatkaa puhtaalta pöydältä. Kuva: iStock

Potilaalle on kerrottava hoitovahingosta. Kertojan olisi hyvä olla se, jolle virhe on sattunut. Hän kuvaa erehdyksen luonteen, seuraukset ja korjaavat toimenpiteet. Anteeksipyyntö on tärkeää. Potilas on usein järkyttynyt, joten puolustautumista on syytä varoa.

Hoitovahinko koskettaa potilaan ja hänen läheistensä lisäksi tapahtumaan osallistunutta hoitohenkilöstöä. Vahingosta vastuullinen on herkässä tilassa, joten muun työyhteisön on kiinnitettävä huomiota tapaan, jolla hänet kohtaa.

Esimiehen on osattava pysähtyä tilanteeseen asiallisesti ja kuunneltava aidosti, mitä työntekijällä on sanottavaa. Tapahtunutta ei saa vähätellä, mutta syytä ei ole myöskään surkutteluun.

 

Ihmisten taipumukseen tehdä virheitä ei voi käytännössä juuri vaikuttaa.

Esimiehen tulee selvittää työntekijälle, miten työpaikalla on tapana edetä asioiden selvittämisessä ja mitä tapahtuneesta mahdollisesti seuraa.

Työntekijän on syytä ottaa yhteys luottamusmieheen, etenkin jos tapahtuneesta voi seurata esimerkiksi poliisikuulustelu ja oikeudenkäynti. Luottamusmies ohjaa tarvittaessa ammattilaisen luo. Juridisen puolen antaminen ammattilaisen hoidettavaksi helpottaa omaa oloa ja varmistaa, että oikeusturva on kunnossa.

Syyttely vain pahentaa tilannetta. Asiaa selvitettäessä ei kannata puhua siitä, kuka teki virheen, vaan keskittyä siihen, miten ja miksi virhe tapahtui.

Hoitovahinkojen taustalla on tutkimusten mukaan onnettomien yhteensattumien summa ja tapahtumaketju on jäljitettävissä.

Useimmat virheet ovat piileviä, ja ne syntyvät huonosti suunnitelluista prosesseista ja hoitojärjestelmistä. Valtaosa haitoista on estettävissä, mutta se edellyttää, että virheisiin, läheltä piti -tapahtumiin ja vahinkoihin johtaneet tekijät on selvitetty.

Asian mahdollisimman avoin ja rohkea käsittely mahdollistaa sen, että kaikki voivat ottaa tapahtuneesta opikseen. Turvallisessa työpaikassa työskentelevät voivat myöntää, että kaikki tekevät virheitä.

Hoitovahinko voi sattua myös kokeneelle ja ammattitaitoiselle työntekijälle. Ihmisten taipumukseen tehdä virheitä ei voi käytännössä juuri vaikuttaa.

Julkaistu Tehy-lehdessä 4/2013.