Kauanko määräaikaisuus voi kestää?

Kuvateksti
Ketjusopimustilanteessa on tarkasteltava kunkin yksittäisen määräaikaisuuden perustetta ja pysyvää työvoiman tarvetta. Kuva: iStock

Työskentelen kunnalla ryhmäperhepäivähoitajana. Sopimukseni on määräaikainen, vaikka vakituinen hoitaja jäi eläkkeelle vuosi sitten.

Kuinka kauan kunta voi pitää minua määräaikaisena?

Lainsäädännössä ei ole säädetty mitään määräaikaa, jonka jälkeen määräaikainen työntekijä on vakinaistettava.

Ketjusopimustilanteessa on tarkasteltava kunkin yksittäisen määräaikaisuuden perustetta ja pysyvää työvoiman tarvetta.

Mikäli työntekijän kanssa on solmittu yksikin perusteeton määräaikaisuus ja/tai työnantajalla on pysyvä työvoiman tarve, määräaikaisen työsopimuksen käyttö on kielletty ja työntekijä olisi vakinaistettava.

Tässä tapauksessa määräaikaisuuden perusteena on todennäköisesti avoimen toimen hoito, koska vakituinen työntekijä on jo jäänyt eläkkeelle.

Toimella ja sellaisen perustamisella ei ole työlainsäädännön soveltamisessa merkitystä. Työlainsäädäntö ei tunne käsitettä "avoin toimi", joten sitä ei voida käyttää määräaikaisen työsopimuksen perusteena.

Julkaistu Tehy-lehdessä 8/2010