Kiusaaminen työpaikalla loppui

Käräjäoikeuden tuomio päätti vuosia kestäneen työpaikkakiusaamisen.

Kuvateksti
Sairaanhoitaja koki lähes neljä vuotta vääryyttä työpaikallaan. Kuva: iStock

Helsinkiläinen Sairaala Orton Oy tuomittiin maaliskuussa 2011 korvaamaan entiselle työntekijälleen vahingonkorvausta ja korvausta työsuhteen purkamisesta sekä maksamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa.

Sairaanhoitaja oli työskennellyt apulaisosastonhoitajana toistakymmentä vuotta. Häneen oli suhtauduttu normaalisti, mutta tilanne muuttui, kun hän palasi vuorotteluvapaalta, jonka oli käyttänyt opiskeluun.

Työtoveri levitti huhua, että hän olisi plagioinut opintojensa lopputyön.

Sairaanhoitajaa ei enää tervehditty, häntä väheksyttiin ja välteltiin.

Sairaanhoitaja pyysi työnantajaa puuttumaan tilanteeseen, mutta kukaan ei tehnyt mitään. Hän yritti itse katkaista huhulta siipiä esittelemällä lopputyönsä työpaikalla. Myös plagioiduksi väitetty kurssilainen kiisti huhun. Tästä huolimatta huhu levisi.

Sairaanhoitajaa ei enää tervehditty, häntä väheksyttiin ja välteltiin.

Sairaanhoitaja menetti hallinnollisia tehtäviään eikä saanut sijaistaa osastonhoitajaa. Hän vastusti muutoksia, joista ei ollut hänen kanssaan keskusteltu.

Lopulta hoitotyön johtaja ehdotti, että hoitaja siirtyisi asiakaslaskutukseen. Hoitaja suostui. Vuoden loppuun asti olisi mahdollisuus palata entiseen tehtävään.

Kun sairaanhoitaja ilmoitti halustaan palata apulaisosastonhoitajaksi, hän sai kuulla, että tehtävä oli lakkautettu ja hänet siirrettäisiin anestesiahoitajan tehtäviin. Tähän hoitaja ei suostunut.

Käräjäoikeuden mukaan työnantaja ei voi tehdä olennaisia muutoksia työsuhteen ehtoihin direktio- eli työnjohto-oikeuden perusteella. Esimiehestä alaiseksi siirtäminen on olennainen muutos.

Tehy otti asiaan kantaa ja ilmoitti, että tehtävät pitää palauttaa. Työnantaja ei välittänyt vaatimuksesta, ja tilanne säilyi sairaanhoitajalle epätyydyttävänä.

Kyse oli työpaikkakiusaamisesta, johon työnantaja ei ollut puuttunut.

Käräjäoikeuden mielestä sairaanhoitajan esimiestehtävien ja hallinnollisten töiden supistaminen ja poistaminen ovat liittyneet perättömän huhun vellomiseen työpaikalla. Kyse on ollut työpaikkakiusaamisesta, johon työnantaja ei ollut puuttunut.

Hoitaja jäi pitkälle sairauslomalle. Työnantajan järjestämät neuvottelut epäonnistuivat. Käräjäoikeus totesi, että työnantaja ei ollut toiminut riittävän tehokkaasti, ja sairaanhoitaja oli jo lähes neljän vuoden ajan kokenut vääryyttä.

Sairausloman jälkeen työnantaja määräsi sairaanhoitajan tilapäisesti vuodeosastotyöhön, jota hän ei ollut tehnyt 25 vuoteen. Vuodeosaston osastonhoitaja piti sairaanhoitajan asenteesta työhön ja työtovereihin ja totesi tämän kohtelevan potilaita asiallisesti ja ystävällisesti.

Työnantaja kieltäytyi edelleen päästämästä sairaanhoitajaa entiseen työhönsä. Kun neuvottelut työantajan ja työterveyshuollon kanssa keskeytyivät, sairaanhoitaja purki lopulta työsopimuksensa.

Käräjäoikeus katsoi työnantajan laiminlyöneen olennaisesti velvollisuuttaan puuttua työpaikkakiusaamiseen. Orton joutui maksamaan korvausta työsuhteen päättämisestä ja sen lisäksi sairausloma-ajan palkan ja täyden palkan välisen erotuksen.

Ilmoita kiusaamisesta

  • Työnantajalla on velvollisuus puuttua työpaikkakiusaamiseen.
  • Kiusaaminen voi loppua keskustelulla, sopimuksella tai työjärjestelyillä.
  • Jokaisen on itse ilmaistava, milloin kokee toisen käyttäytymisen työpaikkakiusaamiseksi.
  • Joissain harvoissa poikkeustapauksissa työntekijä voi purkaa työsopimuksensa ilman irtisanomisaikaa.
  • Tällöin työnantajan pitää lyödä laimin velvoitteitaan niin vakavasti, että työntekijältä ei voi kohtuudella edellyttää työn jatkamista.

Julkaistu Tehy-lehdessä 3/2012