Kotisaattohoito onnistuu, kun pieni porukka ottaa siitä vastuun

Hoidossa on tärkeää varata aikaa asiakaskäynteihin, omaisten kanssa keskusteluun ja tilanteen purkuun työyhteisön sisällä.

Kuvateksti
”Meillä on työyhteisö, jossa voi aina kysyä apua tai nojata hetken kollegan olkapäähän”, sanoo saattohoitoa tekevä sairaanhoitaja Marja Takkinen. Kuva: Paula Myöhänen

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen (Essoten) kotihoidossa kotisaattohoitoon on panostettu erityisesti Juvan alueella. Yksikkö on tarttunut haastaviinkin hoitotilanteisiin ja saanut kiitosta sekä Mikkelin keskussairaalasta että Kuopion yliopistollisesta sairaalasta.

”Tavoitteena kotisaattohoidossa on aina, että pieni porukka ottaa siitä vastuun. Silloin kaikki tietävät, mitä tehdään, ja tilanne on helpompi kaikille osapuolille”, kotihoidon esimies Päivi Valkonen kertoo.

Juvalla on sovittu, että saattohoitoa tekevät sairaanhoitajat ja lähihoitajat saavat käyttää tarvitsemansa ajan saattohoitotilanteeseen. Hoitaja saa luvan kanssa laittaa puhelimen äänettömälle ollessaan sellaisessa saattohoitotilanteessa, joka vaatii rauhaa. Tilanteiden läpikäyntiin ja purkamiseen yhdessä varataan työaikaa.

Valkosen mukaan kotisaattohoidon onnistumista Juvalla selittää kaksi asiaa: sairaanhoitajien vähän tavallista suurempi määrä ja hyvä tiimihenki.

 ”Meillä on mielettömän hyvä työyhteisö. Aina voi kysyä ja aina voi nojata hetken kollegan olkapäähän”, sairaanhoitaja Marja Takkinen kuvaa.

Hoitajan näkökulmasta tärkeää on myös se, että tarvittaessa lääkäriltä saa ohjeita, neuvoja ja vahvistusta. Lisäksi kotihoidon toimiston naapurissa on terveyskeskuksen lähikuntoutusosasto. Sieltä saadaan tarvittaessa apua, ja saattohoidettavalle järjestyy tukiosastopaikka joustavasti.

Juvalla kotihoidon sairaanhoitajat eivät yleensä tee iltavuoroja viikonloppuisin. Kotisaattohoitojen osalta on kuitenkin sovittu, että hoitajat voivat tarvittaessa vaihtaa vuoroja itsenäisesti, jotta hoidolle saadaan jatkuvuus. Erityisen vaativissa tilanteissa työskennellään työparina.

Kotisaatoissa on tärkeää, että omaisilla on numero, johon he voivat aina soittaa ja johon vastataan. Oman sairaanhoitajan yhteystietojen lisäksi asiakkaat saavat Juvalla kotihoidon yöpartion ja tukiosaston numerot, jotka vastaavat vuorokauden ympäri.

Omaisilla on numero, johon voi aina soittaa.

”Hoitosuunnitelmassa sovitaan, haluaako kotisaatossa oleva kuolla kotona vai siirtyä tukiosastolle. Suunnitelmaa voidaan myös muuttaa joustavasti, jos asiakkaan mieli muuttuu”, Päivi Valkonen kertoo.

Jos asiakas kuolee yöllä kotona, siitä ilmoitetaan tukiosastolle. Etukäteen on sovittu, reagoidaanko kuolemaan heti vai seuraavana aamuna. Lääkäri käy toteamassa kuoleman mahdollisuuksien mukaan virka-ajalla tai vaihtoehtoisesti hautaustoimisto kuljettaa vainajan terveyskeskukseen.

Kotihoidossa ja erityisesti kotisaattohoidossa hoitaja tarvitsee paitsi itsenäistä työotetta myös rautaista osaamista erilaisista sairauksista. Silloin hän pystyy ennakoimaan ja varautumaan sairauden kehittymiseen. Myös saattohoidon koulutus on tärkeää siinä mukana oleville.

”Saattohoitopäätös tulee tehdä tarpeeksi ajoissa ja ennakoiden. Tarkoitus olisi aina olla mahdollisuuksien mukaan askel edellä tapahtumia”, Marja Takkinen painottaa.

Kotiin pystytään nykyisin tuomaan monenlaista hoitoa ja järjestämään erilaisia apuvälineitä. Takkisen mukaan kotisaattohoito kuitenkin edellyttää, että kotona asuu hoidettavan lisäksi joku toinenkin. Saattoa ei voi rakentaa pelkästään kotihoidon ammattilaisten varaan. Lisäksi kotisaattohoidon täytyy olla asiakkaan oma toive.

Myös paikka tukiosastolla on oltava saatavilla koko kotisaattohoidon ajan.

”Myös silloin, jos omainen ei enää jaksa”, Marja Takkinen muistuttaa.

Teksti Hanna Moilanen

Lue lisää:

Saattohoidosta jäi puolisolle hyvät muistot – hoitajien ammattitaito teki valtavan vaikutuksen