Kuka on vastuussa, kun työkaveri on alaikäinen?

Kuvateksti
Laki nuorista työntekijöistä koskee alle 18-vuotiaita. Laissa on säädetty esimerkiksi nuoren työajasta. Kuva: iStock

Työtoverini on 17-vuotias lähihoitajaopiskelija. Kuka vastaa hänen toiminnastaan?

Työnantaja vastaa siitä, että lähihoitajaopiskelijalla on riittävä osaaminen. Myös opiskelijat ovat vastuussa siitä, että heidän toimintansa on huolellista.

Opiskelija ottaa vastaan vain tehtäviä, joita hän osaa ja jotka kuuluvat sijaisuuden piiriin.

Laki nuorista työntekijöistä koskee alle 18-vuotiaita. Laissa on säädetty esimerkiksi nuoren työajasta.

Työnantajan on huolehdittava siitä, ettei työ ole nuoren työntekijän ruumiilliselle tai henkiselle kehitykselle vahingoksi ja ettei se vaadi suurempaa ponnistusta tai vastuuta kuin nuoren ikään ja voimiin nähden on kohtuullista.

Nuorella ei saa teettää liian rasittavaa työtä tai töitä, joissa esiintyy ikään ja kokemukseen nähden liiallista rasitusta, huomattavaa vastuuta omasta tai toisten turvallisuudesta, huomattavaa taloudellista vastuuta tai erityisiä vaaroja, joita nuoret eivät kykene tunnistamaan tai välttämään.

Nuori ei saa työskennellä yksin, jos työhön liittyy ilmeinen tapaturman tai väkivallan uhka.

Nuori saa työskennellä psykiatristen potilaiden ja psyykkisesti tai sosiaalisesti häiriintyneiden hoidossa tai käsitellä ja kuljettaa kuolleita vain, jos hänellä on ammatillinen perustutkinto tai hän on ammatillisessa koulutuksessa opettajan johdolla ja valvonnassa.

Julkaistu Tehy-lehdessä 4/2011