Lääkelista ajan tasalle – mutta kuka tekee päivitykset?

Sairaanhoitajalle ei voi sälyttää vastuuta lääkehoidon kokonaisuudesta.

Kuvateksti
Lääkehoidon kokonaisarvioinnissa on oltava mukana lääkäri tai farmasian ammattilainen. Kuva: iStock

Potilaan lääkityslistan päivittämisestä tai muuttamisesta ei ole yhteistä ohjeistusta, vaan jokainen työpaikka määrittelee omat toimintatapansa lääkehoitosuunnitelmassa. Siinä määritellään eri ammattiryhmien vastuut ja velvollisuudet sekä osaamisvaatimukset, osaamisen varmistaminen ja ylläpito.

Turvallisen hoidon edellytys on, että potilaan lääkitystiedot ovat ajan tasalla. Lääkityslista tulee tarkistaa heti, kun potilas saapuu hoitoyksikköön. Tarvittaessa listaa pitää päivittää. Ajantasaisuuden voi tarkistaa hoitaja, farmaseutti tai lääkäri.

Vastuu yksittäisen potilaan lääkehoidon kokonaisuudesta on aina hoitavalla lääkärillä.

– Lääkkeet eivät saa olla keskenään ristiriidassa. Vastuu tästä kuuluu lääkärille, sanoo ylilääkäri Riitta Aejmelaeus Valvirasta.

Potilastietojärjestelmään pitää tallentua, kuka kirjauksen on tehnyt tai muokannut. Lääkkeelle kirjataan määrääjä. Kirjauksesta pitää käydä ilmi, jos kirjaaja on joku muu kuin lääkemääräyksen antanut lääkäri.

– Lääkehoitosuunnitelmassa voidaan määritellä, että lääkäri tekee kirjaukset itse. Jos hän antaa sen tehtäväksi jollekin muulle, hänen pitää varmistaa kirjauksen oikeellisuus, sanoo proviisori Elina Lämsä Fimeasta.

Potilaan lääkityksen selvittäminen ei ole aina helppoa. Asiaa selvittäessä tulee haastatella potilas ja tarvittaessa hänen omaisensa.

– Sähköisistäkin resepteistä täytyy varmistaa, onko lääke ollut käytössä ja miten sitä on käytetty. Lisäksi tulee selvittää itsehoitolääkkeet ja ravintolisät sekä mahdollisten muiden lääkkeiden käyttö, esimerkiksi lääkkeet, joita on ”lainattu” puolisolta.

Valtakunnalliseen Kanta-järjestelmään tulee reaaliaikainen lääkityslista vuonna 2022. Toistaiseksi jokaisen terveydenhuollon ammattilaisen kannattaa suositella potilailleen, että nämä pitäisivät omaa lääkityslistaa.

– Mukana pidettävä ajantasainen lääkityslista ehkäisee tiedonkulun virheitä ja niistä johtuvia lääkitysvirheitä, Lämsä sanoo.

 

Mitä sairaanhoitaja voi tehdä?

  1. Sairaanhoitaja voi muuttaa potilaan lääkelistaa varmistaakseen sen ajantasaisuuden. Lääkehoidon kokonaisarvioinnissa on oltava mukana lääkäri tai farmasian ammattilainen.
  2. Jos sairaanhoitaja huomaa, että lääkelistassa on virheitä, hänen pitää ilmoittaa asiasta lääkärille. Vain lääkäri voi tehdä päätöksen lääkityksen muuttamisesta.
  3. Työpaikalla pitää olla ohjeistus siitä, miten potilastietojärjestelmään tehdään muutoksia ja miten järjestelmässä näkyy se, kuka on tehnyt muutoksia. Sellaista tilannetta ei saa syntyä, että sairaanhoitajan tekemät muutokset näyttävät lääkärin tekemiltä.
  4. Kotihoidossa esimiehen pitää ohjeistaa, miten sairaalalääkärin tekemät lääkitysmuutokset merkitään potilastietojärjestelmään ja saatetaan hoitavan lääkärin tietoon. Johdon on huolehdittava että työntekijät ovat perillä potilastietojen käsittelyyn liittyvistä menettelytavoista ja ­ohjeista.
  5. Lääkityslistan ajantasaisuus tarkistetaan tarpeen mukaan tai kun potilaan hoitopaikka vaihtuu.