Loppuvaiheen hoito paranee –  hoitajille tulossa saattohoitopassi

Lähestyvää kuolemaa ei aina tunnisteta. Uusi suositus tarjoaa ratkaisuksi muun muassa parempaa koulutusta ja saattohoitopassia.

Kuvateksti
Muistisairaallakin on oma tahto, ja sen selvittämiseksi on nähtävä vaivaa. Kuva: iStock

Elämän loppuvaiheen hoito Suomessa on vielä kirjavaa. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama asiantuntijaryhmä luovutti joulukuussa suositukset palliatiivisen hoidon ja saattohoitopalvelujen tuottamisesta ja laadusta. Lähtökohta on, että hoito turvataan jokaiselle tarvitsevalle. Suositukset koskevat myös kilpailutusta ja ulkoistettuja palveluja.

Moni vanhus kyyditetään elämän loppumetreillä asumispalveluyksiköstään tai kotoaan päivystykseen tai terveyskeskuksen vuodeosastolle. Lähestyvää kuolemaa ei aina tunnisteta, eikä ikäihminen saa kuolla hänelle tutussa ympäristössä. Osaamisvajetta on eniten kotihoidossa.

Tavoite on, että jokaiselle tarvitsevalle laaditaan ennakoiva hoitosuunnitelma.

– Muistisairaallakin on oma tahto, ja sen selvittämiseksi on nähtävä vaivaa. Omainen on usein asiakkaan äänitorvi, mutta hänen oma hätänsä on jäänyt vähemmälle huomiolle, toteaa tutkimusprofessori Harriet Finne-Soveri.

Keskeinen suositus on, että jokaiseen sairaanhoitopiiriin perustetaan palliatiivinen keskus. Se huolehtii, että sairaanhoitopiirillä on palliatiivisen hoidon suunnitelma ja palveluketju. Kotisairaala-toimintaa vahvistetaan.

Lasten saattohoito on erityistason hoitoa, josta vastuu on yliopistosairaaloiden lastenklinikoilla. Tarkempaa selvittelyä vaatii vielä vammaisten ja etnisten ryhmien palliatiivinen hoito.

Sairaanhoitajien palliatiivisen hoidon opetuksessa on paljon vaihtelua, sanoo hoitotyön lehtori Minna Hökkä. Hän on työryhmän täydennyskoulutuksen projektiryhmän puheenjohtaja ja EduPal-hankkeen projektipäällikkö. EduPal-hankkeessa on mietitty sairaanhoitajien perusopetukseen palliatiivisen hoidon opetussuunnitelmasuositus. Lähihoitajilla saattohoito on osana tutkinnon perusteita.

Vielä tänä keväänä käyttöön otettaneen saattohoitopassi, jonka voi suorittaa verkossa. Koulutus koostuu seitsemästä moduulista ja on yhden opintopisteen laajuinen. Passi on tarkoitettu perustason hoitajille.

Nyt tammikuussa sairaanhoitajille alkaa palliatiivisen hoidon erikoistumiskoulutus 16 ammattikorkeakoulussa. Koulutukseen on haettu paljon, mutta moni työnantaja suhtautuu nihkeästi koulutuksen maksamiseen.

Elämän loppuvaiheen hoitosuunnitelma

  • Hoitolinjaus.
  • Hoidonrajaukset.
  • Hoitotahto.
  • Toiveet: miten ja missä hoidetaan?
  • Suunnitelma akuuttitilanteita varten, sisältää tarvittavan lääkityksen.
  • Hoidosta vastaava taho.
  • Konsultoitava erityistason yksikkö.