Mikä on oikea palkka esimiehelle?

Kuvateksti
Nimikkeiden muutoksista päättää työnantaja. Kuvan henkilöt eivät liity juttuun. Kuva: Tuulikki Holopainen

Vanhustyössä esimiehillä on erilaisia nimikkeitä ja myös palkkauksessa on eroja.

Osastonhoitajan palkka on suurempi kuin vastaavan sairaanhoitajan, vaikka työnkuva on lähes sama.

Toisaalta myös apulaisosastonhoitajan palkka on suurempi kuin vastaavan sairaanhoitajan.

Mikä on Tehyn kanta asiaan?

Osastonhoitajan ja apulaisosastonhoitajan nimikkeet kertovat tehtävistä ja asemasta. Nimikkeitä ei tule muuttaa kevyesti.

Niiden tulisi olla loogisia, ja niiden tulisi samoissa tehtävissä eri työpaikoissa vastata toisiaan.

Joillakin työpaikoilla osastonhoitajan ja apulaisosastonhoitajan nimikkeitä on muutettu esimerkiksi vastaavaksi sairaanhoitajaksi.

Tehy ei näe syytä siirtyä vastaavan sairaanhoitajan nimikkeen käyttöön, jos tehtävät vastaavat osastonhoitajan/apulaisosastonhoitajan tehtäviä.

Muutoksista päättää kuitenkin työnantaja.

Nimikemuutos ei saisi vaikuttaa palkkaan, jos tehtävät eivät muutu: jos vastaavan sairaanhoitajan tehtävät vastaavat aikaisempia osastonhoitajat tai apulaisosastonhoitajan tehtäviä, palkkaa ei pelkän nimikkeen perusteella saa laskea.

Tehtäväkohtaisen palkan perusteena on tehtävien vaativuus.

Tehtäväkohtaisen palkan lisäksi maksetaan lisiä, jotaka perustuvat ammatin hallintaan, työtulokseen ja palvelusaikaan ja lisäksi korvataan esimerkiksi epämukavia työaikoja.

Koska palkka määräytyy työntekijänkohtaisesti, eri työpaikoissa palkkaus on harvoin sama, vaikka tehtävät olisivat samankaltaisia.

KoJulkaistu Tehy-lehdessä 7/2011