Mikä on osastonhoitajan koulutus?

Kuvateksti
Työelämässä toimii osastonhoitajia erilaisilla koulutustaustoilla. Kuva: Jussi Tuokkola

Osastonhoitajan työ terveyskeskuksessa kiinnostaa. Millainen koulutus pitäisi hankkia?

Tehyn mukaan osastonhoitajan ja apulaisosastonhoitajan tulee olla laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on terveystieteen tai terveydenhuollon maisterin tutkinto tai alansa erikoistutkinto sekä riittävä työkokemus.

Koulutusjärjestelmien muutosten vuoksi on ollut tarpeen ilmaista sama asia seuraavassa muodossa: alan ylempi korkeakouluasteen tutkinto tai alemman korkeakouluasteen tai alimman korkea-asteen tutkinto täydennettynä soveltuvilla johtamisen tai hallinnon opinnoilla tai aikaisempi opistotason erikoistutkinto.

Työelämässä toimivat aikaisemman esimieskelpoisen koulutuksen suorittaneet säilyttävät kelpoisuutensa.

Sairaanhoitaja voi johtaa sairaanhoitajaa perustutkinnon koulutustasosta riippumatta hankittuaan riittävästi johtamistehtävässä vaadittavaa lisä- ja täydennyskoulutusta.

Tuulariitta Ruontimo
asiantuntija

Julkaistu Tehy-lehdessä 6/2013