Mikä on työpisteen vaihdon ja työkierron ero?

Kuvateksti
Työkierron pitäisi perustua työntekijän vapaaehtoisuuteen. Kuva: Ari Korkala

Työnantaja haluaa siirtää minut toiseen työpisteeseen ja nimittää sitä työkierroksi. Miten työkierto määritellään? 

Työkierto tarkoittaa useimmiten sitä, että työntekijä siirtyy omasta halustaan työpaikan toiseen yksikköön hoitamaan uutta tehtävää. Työkierrosta ei ole määrätty lainsäädännössä tai työehtosopimuksessa.

Jos työkierto ei perustu työntekijän vapaaehtoisuuteen, työnantajan oikeus määrätä työkiertoon ratkeaa työnantajan direktio-oikeuden kautta. Direktio-oikeus tarkoittaa, että työnantaja saa päättää miten, missä, milloin ja millä välineillä työtä tehdään. Työnantajan direktio-oikeutta rajoittavat työsopimus, työehtosopimus ja lainsäädäntö.

Jos työsopimuksessa on sovittu asemapaikaksi vain tietty toimipiste, työntekijää ei voida siirtää toiseen toimipisteeseen ilman suostumusta. Jos työnantajalla on irtisanomisperuste muuttaa työntekopaikkaa koskevaa työsopimuksen ehtoa, muutos voidaan toteuttaa käymällä yt-neuvottelut ja noudattamalla irtisanomisaikaa.

Jos taas työntekopaikaksi on sovittu esimerkiksi koko sairaan­hoitopiirin alue, työntekopaikka voidaan siirtää sairaanhoitopiirin sisällä toisen kunnan alueelle ilman perusteita.
Kunta-alan työehtosopimuksen (KVTES) mukaan työnantaja voi määrätä työntekijän tekemään tilapäisesti muutakin kuin työsopimuksessa sovittua työtä. Tilapäinen siirto voi kestää enintään kahdeksan viikkoa. Tilapäinen siirto kattaa myös työntekopaikan siirtämisen.

Julkaistu Tehy-lehdessä 3/2018