Millaista palkkaa esimiehen sijaiselle?

Kuvateksti
Vuorovastaavan palkkaus pitää pyrkiä ottamaan huomioon paikallisissa palkkausjärjestelmissä. Kuva: Jaakko Martikainen

Vuorovastaava vastaa esimiehen poissa ollessa osaston toiminnasta.

Mikä on Tehyn kanta palkkaukseen?

Monilla aloilla vuoroissa on aina yksi vastuutyöntekijä, jolle maksetaan tästä tehtävästä automaattisesti palkanlisää.

Koska sosiaali- ja terveydenhuollossa ei ole tällaista automaattista, valtakunnallista palkanlisää, vuorovastaavan palkkaus pitää pyrkiä ottamaan huomioon paikallisissa palkkausjärjestelmissä.

Palkkaus voidaan ottaa huomioon joko tehtävän vaativuuteen perustuvassa tehtäväkohtaisessa palkassa tai esimerkiksi paikallisella toimenpidepalkkiojärjestelmällä, jossa vuorovastaavalle maksetaan kustakin vuorosta tietynsuuruinen kertakorvaus.

Vuorovastaavan palkkaus on otettu huomioon Tehyn työehtosopimustavoitteissa, mutta toistaiseksi tavoitetta ei ole saatu läpi neuvotteluissa.

Kannattaa olla yhteydessä luottamusmieheen ja miettiä yhdessä, millaista ratkaisua asiaan kannattaa lähteä neuvottelemaan.

Julkaistu Tehy-lehdessä 16/2013